Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje:2. Nativní preparát používáme k průkazu:3. Bakteriální (prokaryotické) buňky se liší od eukaryotických:4. Suspenzi bakterií pro mikroskopický preparát děláme do:5. Metabolismus bakterií je zajišťován:6. Amfitricha mají bičíky:7. Mezi kvasinky řadíme rod:8. Imersní objektiv čistíme:9. Ribozomy obsahují:10. V cytoplazmě bakterií nacházíme:11. Paraboloidní kondensor je nutný pro:12. Ribosomy bakterií mají sedimentační konstantu:13. Mezi G- bakterie patří rody:
14. U zástinu homogenizujeme prostředí mezi:© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)