Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Buněčná stěna G+ bakterií obsahuje:2. Fimbrie slouží k:3. Prokaryotická buňka se dělí:


4. Spóry tvoří:5. Burriho technika slouží ke znázornění:6. Při Schaeffer-Fultonově metodě barvíme:7. Bakteriální buňka má jádro:


8. Bakteriální pouzdro tvoří:9. Mykobakterie prokážeme na preparátu barveném podle:10. Mezi G+ bakterie patří:
11. Při barvení podle Grama používáme:12. Jako imerzní označujeme objektiv zvětšující:13. Barvení na acidorezistenci používá
14. Metabolismus bakterií probíhá v:
15. Lofotricha mají bičíky
© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)