Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Tekutá kultivační půda (bujon) obsahuje:2. Růstová křivka platí pro:


3. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:4. Na růstové křivce rozlišujeme:5. K přípravě běžného KA se užívají krvinky:6. Serratia marcescens je mikrob:7. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:8. Kolonie v S-fázi mají konzistenci:9. Fortnerova plotna slouží k anaerobní kultivaci způsobem:10. Satelitismu se využívá při diagnostice:11. Beta-lyzin streptokoků způsobí na KA:12. Plazivý růst je typický pro zástupce rodu:13. Brewerova láhev je pomůckou pro:14. Diagnostický princip WB agaru spočívá v redukci:15. Buněčná stěna G+ bakterií obsahuje
© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)