Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Mezi G+ bakterie patří:
2. Mykobakterie prokážeme na preparátu barveném podle:3. Při barvení podle grama používáme:4. Peritricha mají bičíky:5. Paraboloidní kondensor je nutný pro:6. Nativní preparát použijeme k průkazu:7. Půda podle Tinsdala slouží k diagnostice:8. Mezi selektivně-diagnostické půdy řadíme:9. Tvorba katalázy se zjišťuje pomocí:10. Utilizace amonium citrátu se projeví barvou:11. Štěpení laktózy v Endově půdě se zjišťuje průkazem:12. Pozitivní ureáza změní barvu testu s močovinou na:13. Na SIM testu se tvorba H2S projeví:14. Pozitivní Braunův test se projeví:15. Zpětná (sklíčková) aglutinace je reakce mezi:


16.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)