Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Suchý vatový tampon používáme k odběru:2. Odebranou moč před zpracováním uchováváme při teplotě:3. Nejmenší množství antibiotika, které bakterie usmrtí je:4. Mezi G+ bakterie nepatří rody:


5. Vzorky tkání na anaerobní kultivaci trnsportujeme:6. Kvalitativní test citlivosti na antibiotika nazýváme:


7. Krev na hemokultivaci odebíráme:8. Mezi podmínky kultivace bakterií nepatří:
9. Při barvení podle Grama používáme:


10. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:11. Satelitismu se využívá při diagnostice:12. Kolonie v S-fázi mají konzistenci:13. V cytoplazmě bakterií nacházíme:14. U zástinu homogenizujeme prostředí mezi:


15. Pro laryngeální výtěr použijeme tampon na:


16. Barvení na acidorezistenci používá:

17. Diagnostický princip Tinsdalovy půdy spočívá:
18. Kyselinu teichoovou nacházíme ve stěně


19. Shaeffer-Fultonovou technikou barvíme:20. Fortnerova plotna slouží k anaerobní kultivaci způsobem:21. Pozitivní test s ammonium citrátem má barvu:22. Stolice vyočkováváme na:

23. Bakterie s bičíky na jendom úpůlu označujeme jako:24. Ribosomy obsahují:25. Nativní preparáty použijeme k průkazu:26. Tekutá kultivační půda (bujon) obsahuje:27. Fakultativně anaerobní bakterie rostou v bujonu:28. Tekutý materiál pro anaerobní kultivaci odesíláme:29. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje30. Bakterie je na antibiotikum citlivá při inhibiční zóně:
© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)