Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. K rychlému odlišení S. pyogenes a S. agalactie slouží:2. Stafylokoky a mikrokoky od sebe odlišíme pomocí:3. K barvení dle Grama se užívá:

4. Jako clumping faktor označujeme:5. Anatoxin je totéž jako:6. Exfoliativní toxin produkují některé kmeny:7. Poddruhová typizace bakteriofágy (fágotypizace) se užívá u infekcí způsobených:


8. K třídění streptokoků do skupin slouží přítomnost:9. Ouchterlonyho metoda je:10. Pemphigus neonatorum vyvolává:
11. Pouzdra znázorňujeme technikou podle:12. K rozlišení S. pneumoniae od S. viridans užíváme:13. Opouzdřená forma druhu Streptococcus pneumoniae roste:14. Spálu způsobuje S. pyogenes s produkcí:15. Jako enterokoky označujeme streptokoky skupiny:

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)