Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Mezi serologické reakce řadíme:

2. Blastospóry Candida albicans znnázorníme barvením dle:3. FITC je látka potřebná pro:4. Konjugát je:5. Western Blotting se užívá k diagnostice:6. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:7. Při podezření na larvální toxocarózu vyšetřujeme:8. Definitivním hostitelem Echinococcus granulosus je:9. Čtyřdenní malárii způsobuje:
10. Sabin-Feldmannova reakce se užívá v diagnostice:11. Při podezření na giardiózu odebíráme:12. Ixodes racinus řadíme mezi:
13. Voda pro ředění Giemsova barviva musí mít reakci:14. Tlustá kapka je technika k diahnostice:
15. Kombinace antibiotika, antimalarika a sulfonamidu se užívá při léčení:
© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)