Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Zestárlé červené krvinky zanikají zejména
2. Heparin3. Antikoagulans s chelátovým účinkem na molekuly Ca2+ je
4. Příčinou smrti při leukémii může být
5. Anémie spolu s výraznými hemodynamickými změnami může vzniknout při


6. Při úplném akutním vyřazení kostní dřeně je léčebným postupem vedoucím k obnovení hemopoézy

7. Perniciózní anémie je onemocnění, které
8. Dukeho test
9. K hemoglobinopatiím patří

10. Polycytémie je
11. Kolik procent tělesné váhy tvoří krev u zdravého člověka ?
12. Při polycythemia rubra vera je produkce erytropoetinu13. U leukémií jsou blasty výsledkem
14. Lymfocytóza se pozoruje často při
15. Anémie vede k
16. Myelom je charakterizován
17. K anémii s hypoplastickou kostní dření a normochromními erytrocyty v periferní krvi dojde při18. Benceova-Jonesova bílkovina je přítomna v plazmě při19. Intravaskulární hemolýza
20. K základním metodikám pro zjištění anémie patří

21. Plazmatické albuminy vznikají
22. Anemie z nedostatku železa je charakterizována mimo jiné
23. Transportní kapacita krve pro kyslík je snížena při
24. Provedení Rumpelova a Leedova testu fragility kapilár je vhodné především při poruchách
25. Tromboplastin je26. V terapii perniciózní anémie léčebně pomůže především

27. Sedimentaci ovlivňuje
28. Při hemolytické anémii dochází v séru ke vzestupu
29. Jeden gram hemoglobinu váže ml kyslíku
30. Chronická posthemoragická anémie je31. Hlavní účinek kyseliny acetylsalicylové na destičky je32. Celkové množství hemoglobinu je sníženo při anémii33. Dolní hranice retikulocytózy je zmnožení retikolocytů nad
34. Příčinou anémie při chronickém selhání ledvin je35. Z hematopoetických orgánů za ontogeneze se uplatňují
36. Přítomnost abnormálních hemoglobinů v krvi se projeví často37. Hladina sérového železa klesá při
38. Trombóze mohou zabránit in vivo
39. Permeabilitu cévní stěny při akutním zánětu zvyšují
40. Nedostatek železa v organismu se objevuje při

41. Nedostatek faktoru VIII způsobuje
42. Methemoglobinémie u kojenců
43. Erytropoetin
44. Lymfocytopenie vzniká
45. Relativní eosinofilie se objevuje zejména při
46. Poikilocytóza je přítomnost erytrocytů47. S polyglobulií se setkáme u
48. Polyglobulie je název pro49. Pokles odolnosti vůči infekci

50. Při anémii je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (paO2)51. Rh pozitivita je závislá na přítomnosti antigenu
52. Retikulocytózu pozorujeme
53. Citrát sodný působí protisrážlivě, neboť
54. Antitrombotické účinky mají
55. Fyziologická hodnota množství kyslíku vyjádřeného v objemových % arteriální krve je
56. Hiatus leucaemicus je57. Průměrná délka života erytrocytů je
58. Při sekundárních polycytémiích je hladina erytropoetinu
© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)