Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Dostatečný přívod vlákniny v potravě snižuje incidenci následujících onemocnění
2. V popředí následků akutních průjmů je
3. Při diabetickém acidotickém komatu
4. Zácpa může být způsobena

5. Žaludek secernuje

6. Pro Crohnovu chorobu je typické, že zánět postihuje
7. Změna hydratace při diabetes mellitus má charakter8. K obrazu hepatocelulárního ikteru patří

9. Při hyperosmolárním komatu se nevyskytuje10. Crigler-Najjarův syndrom patří
11. Superselektivní vagotomie spočívá v protětí vagových vláken zásobujících
12. Portální hypertenze vzniká
13. K hepatotoxickým látkám patří

14. Mezi nezbytné kyseliny pro organismus patří

15. Při diabetes mellitus s glukosurií se pozoruje16. Mezi syndromy provázené nekonjugovanou hyperbilirubinémií patří
17. Mezi antirefluxní mechanizmy v jícnu patří
18. U diabetika se můžeme setkat s komatem19. Steatorea
20. Inzulin-dependentní diabetes mellitus

21. K nálezům při Hirschprungově nemoci patří

22. Při ztrátách isotonické tekutiny při masivních průjmech je
23. Při perorálním glukosovém tolerančním testu je ve 120té minutě za normální považována hodnota glykemie24. Hypoproteinémii lze pozorovat
25. Nedostatečný účinek inzulínu je důsledkem26. Žaludeční sekreci stimuluje
27. Mezi komplikace diabetes mellitus patří
28. Trakční divertikl sestává
29. Positivní dusíková bilance se pozoruje při

30. Dysproteinémie znamená31. Nejtypičtější lokalizací Crohnovy nemoci je
32. Inzulín způsobuje v jaterní tkáni33. S příznakem obstipace se setkáme u
34. Fyziologický tlak ve vena portae je v rozmezí
35. Mezi etiologické faktory jaterní cirhózy patří

36. K nejčastějším příčinám akutní nekrotické pankreatitidy patří
37. Tzv. přeskočené úseky (skip areas) jsou typické pro
38. Helicobacter pylori
39. Při obstrukčním ikteru v krvi stoupá typicky
40. Primární metabolickou poruchou při diabetes mellitus je41. Nejčastější oční komplikace při diabetes mellitus jsou42. Při nálezu hyperglykémie je třeba pátrat po

43. Na etiologii refluxní ezofagitidy se podílí
44. Dumping syndrom

45. Normální xylózový test závisí na
46. Biliární malabsorpce vede k

47. Typické pro idiopatickou kolitidu je postižení
48. Diabetes mellitus provází
49. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus

50. Achalázie jícnu je charakterizována mimo jiné
51. Po operaci žaludku a po vagotomii se mohou vyskytnout následující stavy
52. Ikterus může vzniknout následujícími mechanismy
53. Příčinou smrti při mechanickém ileu bývá
54. Při hemolytickém ikteru
55. Hlavní metabolickou komplikací diabetu mellitu je
56. Kontrakce žlučníku fyziologicky nastávají především působením
57. Zevní sekreci pankreatu zvyšuje


58. Malabsorpce

59. Na vzniku ascitu při jaterních onemocněních se může podílet
60. K proteoanabolickým hormonům nepatří
61. Diabetická acidóza je provázená
62. Vznik hepatálního komatu souvisí s
63. Hyperbilirubinemie
64. Vznik cholelitiázy
65. K ulcerogenním mechanismům gastrického peptického vředu patří

66. Diabetická mikroangiopatie
67. Při diabetes mellitus nastává porucha metabolismu68. Po resekci terminálního ilea je nutná substituce
69. Energetická účinnost je
70. V popředí důsledků excize duodena je
71. Primární malabsorpce žlučových kyselin se projeví
72. K časným a citlivým projevům akutního jaterního poškození patří
73. Crohnova nemoc může postihnout
74. Inzulin-dependentní diabetes mellitus

75. Hladovění vede k
76. Klinické příznaky hypoglykémie se projevují zvláště při
77. Při hladovění se tvorba a uvolňování inzulínu78. Mezi protektivní faktory v patogeneze peptického vředu patří
79. Hypercholesterolémie provází např.
80. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus
81. Akutní forma střevní pseudoobstrukce může vzniknout jako následek
82. Vrozený defekt glukuronyltransferázy
83. Nejcitlivějším biochemickým ukazatelem náhlého jaterního selhání je

84. K významným funkcím sérových proteinů patří

85. Kouření
86. Celiakální sprue je vyvolána87. Specifickým laboratorním vyšetřením u akutní pankreatitidy je
88. Při obstrukčním ikteru

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)