Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Na syndrom týraného dítěte budí podezření:
2. U osteopetrózy pozorujeme:
3. Pohárková deformace metafýzy je typická pro:
4. Podezření na rupturu zkříženého vazu kolenního kloubu je indikací k vyšetření:
5. Při podezření na nefroblastom je metodou 1. volby:
6. Ureterokéla se v ultrazvukovém obraze projeví jako:
7. Vakuový fenomén postihující meziobratlovou ploténku je známkou její(ho):
8. Příznak terče je typický pro:
9. Mikrokolon pozorujeme u:
10. Pro nekrotizující enterokolitis svědčí:
11. Podezření na appendicitis je indikací pro:
12. U anorektální malformace je zobrazovací metodou prvé volby:
13. Angioplastika je indikována u:
14. Nejčastější komplikací lymfografie je:
15. Dokonalé zobrazení žlučovodů umožňuje:
16. Zvýšení periferního plicního průtoku a zvětšený kardiothorakální index jsou u:
17. Příznak dřeváku je typický pro:
18. Arteriografie je indikována u:
19. Aspirace cizího tělesa se na RTG plic projevuje jako:
20. Arteria lusoria se projeví jako imprese:
21. Volná krev v břišní dutině je při UZ vyšetření:
22. Drobné kalcifikace jsou charakteristické pro:
23. SI arleria basilaris na T2W je:
24. Arteriografie je indikována u:
25. Syndromy fixované míchy nejspolehlivěji prokážeme:

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)