Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Tekutá kultivační půda (bujon) obsahuje:
 1. pepton (*)
 2. laktózu
 3. chlorid sodný (*)
2. Růstová křivka platí pro:
 1. statickou kultivaci (*)
 2. kontinuální kultivaci
3. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:
 1. štěpení laktózy (*)
 2. acetaldehydu
 3. tvorby H2S (*)
4. Na růstové křivce rozlišujeme:
 1. 3 fáze
 2. 5 fází
 3. 6 fází (*)
5. K přípravě běžného KA se užívají krvinky:
 1. kuřecí
 2. beraní (*)
 3. lidské
6. Serratia marcescens je mikrob:
 1. anaerobní
 2. aerobní (*)
 3. fakultativně anaerobní
7. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:
 1. korynebatekterií
 2. salmonel
 3. kvasinek (*)
8. Kolonie v S-fázi mají konzistenci:
 1. hlenovitou
 2. máslovitou (*)
 3. drobivou
9. Fortnerova plotna slouží k anaerobní kultivaci způsobem:
 1. biologickým (*)
 2. chemickým
 3. fyzikálním
10. Satelitismu se využívá při diagnostice:
 1. stafylokoků
 2. hemofilů (*)
 3. korynebakterií
11. Beta-lyzin streptokoků způsobí na KA:
 1. úplnou hemolýzu (*)
 2. viridaci
 3. žádnou změnu
12. Plazivý růst je typický pro zástupce rodu:
 1. Serratia
 2. Pseudomonas
 3. Proteus (*)
13. Brewerova láhev je pomůckou pro:
 1. odběr materiálu
 2. transport materiálu
 3. kultivac (*)
14. Diagnostický princip WB agaru spočívá v redukci:
 1. Te
 2. Bi (*)
 3. Fe
15. Buněčná stěna G+ bakterií obsahuje
 1. lipoprotein
 2. kyselinu teichoovou (*)
 3. peptidoglykan (*)

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)