Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Dilučními testy zjišťujeme citlivost:
 1. kvalitativně
 2. kvantitativně (*)
2. Izolační plotna se užívá k:
 1. pomnožení bakterií
 2. zjišťování jejich biochemizmu (*)
 3. založení subkultury bakterií (*)
3. Burriho metoda slouží k znázornění:
 1. spór
 2. bičíků
 3. pouzder (*)
4. Nejmenší množství antibiotika, které zastaví množení bakterií je:
 1. MIC (*)
 2. MBC
 3. MLC
5. Indikátorem štěpení sacharidů v pestré řadě je:
 1. fenolová červeň
 2. neutrální červeň
 3. bromthymolová modř (*)
6. Kovácsovo činidlo se užívá k průkazu tvorby:
 1. oxidázy
 2. indolu (*)
 3. DAF
7. Bakterie je na antibiotikum citlivá při inhibiční zóně:
 1. 8 mm (*)
 2. 10 mm
 3. 12 a více mm
8. K testu pohyblivosti bakterií se užívá:
 1. 1 % agar (*)
 2. 2 % agar
 3. 5 % agar
9. Metabolismus bakterií zajišťují:
 1. mitochondrie
 2. buněčná stěna
 3. cytoplazmatická membrána (*)
10. Růstové faktory V a X obsahuje půda podle:
 1. Tinsdala
 2. Levintala (*)
 3. Sbourauda
11. Pozitivní DAF se po přidání FeCl3 projeví barvou:
 1. žlutou
 2. modrou
 3. zelenou (*)
12. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje:
 1. murein (*)
 2. kyselinu teichoovou
 3. lipopolysacharid (*)
13. Na preparátu dle Ziehl-Neelsena mají streptokoky barvu:
 1. červenou
 2. fialovou
 3. zelenou (*)
14. Imersní objektiv čistíme:
 1. alkoholem
 2. acetonem
 3. benzinem (*)
15. Clostridium tetani má spóru uloženou:
 1. terminálně (*)
 2. subterminálně
 3. centrálně

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)