Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Widalova reakce se užívá při diagnostice:
 1. úplavice
 2. břišního tyfu (*)
 3. lues
2. Zpětná (sklíčková) aglutinace je reakce mezi:
 1. známou Ab a neznámým Ag (*)
 2. známým Ag a neznámou Ab
3. Hapten je antigen:
 1. specifický a imunogenní
 2. specifický a neimunogenní (*)
4. Diluční metoda testu citlivosti na antibiotika je:
 1. kvalitativní test
 2. kvantitativní test (*)
5. Průkaz štěpení glukózy v pestré řadě spočívá na:
 1. okyselení (*)
 2. alkalizaci
 3. jiném principu
6. Aglutinace je reakce protilátky s antigenem:
 1. korpuskulárním (*)
 2. solubilním
7. Haemophillus influenzae kultivujeme na:
 1. Tinsdalově půdě
 2. Levintalově půdě (*)
 3. Endově půdě
8. Oligonukleotid užívaný při amplifikaci DNA nazýváme:
 1. primer (*)
 2. sonda
 3. fragment
9. Pro Widalovu reakci zpracováváme:
 1. stolici
 2. krev
 3. krevní sérum (*)
10. U nepřímé hemaglutinace (IHA) reaguje s protilátkou:
 1. antigen korpuskulární
 2. antigen solubilní (*)
11. Rody Bacillus, Streptococcus a Staphylococcus patří:
 1. mezi G- bakterie
 2. mezi G+ bakterie (*)
12. Vi antigen u Salmonella typhi je:
 1. somatický
 2. bičíkový
 3. pouzderný (*)
13. U barvení podle Grama se neužívá:
 1. krystalická violeť
 2. koncentrovaný karbolfuchsin (*)
 3. lugol
 4. safranin
 5. malachitová zeleň (*)
 6. zředěný karbolfuchsin
14. Nejmenší množství Ab pozitivně reagující s Ag je:
 1. MIC
 2. titr (*)
 3. MBC
15. H- aglutinace má charakter:
 1. zrnitý
 2. vločkovitý (*)
 3. roztřepatelný (*)
 4. neroztřepatelný

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)