Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. K rychlému odlišení S. pyogenes a S. agalactie slouží:
 1. optochinový test
 2. bacitracinový test (*)
 3. CAMP test (*)
2. Stafylokoky a mikrokoky od sebe odlišíme pomocí:
 1. CAMP testu
 2. Dickova testu
 3. OF testu (*)
3. K barvení dle Grama se užívá:
 1. koncentrovaný karbolfuchsin
 2. krystalická violeť (*)
 3. kyselý alkohol
 4. zředěný karbolfuchsin (*)
 5. aceton (*)
4. Jako clumping faktor označujeme:
 1. fibrinolyzin
 2. vázanou koagulázu (*)
 3. volnou koagulázu
5. Anatoxin je totéž jako:
 1. antitoxin
 2. toxoid (*)
 3. detoxikovaný toxin (*)
6. Exfoliativní toxin produkují některé kmeny:
 1. Staphylococcus aureus (*)
 2. Staphylococcus saprophyticus
 3. Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactie
7. Poddruhová typizace bakteriofágy (fágotypizace) se užívá u infekcí způsobených:
 1. Staphylococcus aureus (*)
 2. Streptococcus pyogenes
8. K třídění streptokoků do skupin slouží přítomnost:
 1. proteinu A
 2. polysacharidu C (*)
 3. proteinu M
9. Ouchterlonyho metoda je:
 1. aglutinace
 2. precipitace (*)
 3. imunofluoroscence
10. Pemphigus neonatorum vyvolává:
 1. Staphylococcus aureus (*)
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Streptococcus pneumoniae
 4. jiná bakterie
11. Pouzdra znázorňujeme technikou podle:
 1. Burriho (*)
 2. Shaeffer-Fultona
 3. Ziehl-Neelsena
12. K rozlišení S. pneumoniae od S. viridans užíváme:
 1. bacitracinový test
 2. optochinový test (*)
 3. Neufeldův test (*)
13. Opouzdřená forma druhu Streptococcus pneumoniae roste:
 1. v M fázi (*)
 2. v S fázi
 3. v R fázi
14. Spálu způsobuje S. pyogenes s produkcí:
 1. exfoliativního toxinu
 2. erytrogenního toxinu (*)
 3. pyrogenního toxinu (*)
15. Jako enterokoky označujeme streptokoky skupiny:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D (*)

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)