Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. K zjištění vnímavosti na erytrogenní toxin se užívá:
 1. Dickův test (*)
 2. Shickův test
 3. Schultz-Charltonův test
2. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje:
 1. peptidoglykan (*)
 2. kyselinu teichoovou
 3. lipopolysacharid (*)
3. Kovácsovo činidlo se užívá k detekci:
 1. oxidázy
 2. DAF
 3. indolu (*)
4. Widalovu reakci používáme v diagnostice:
 1. břišního tyfu (*)
 2. difterie
 3. dysenterie
5. Pozitivní Braunův test se projeví:
 1. zřervenáním
 2. zákalem (*)
 3. sežloutnutím
6. Stěna G+ bakterií se skládá z:
 1. lipoproteinu
 2. peptidoglykanu (*)
 3. kyseliny teichoové (*)
7. O aglutinace je:
 1. zrnitá (*)
 2. vločkovitá
 3. roztřepatelná
 4. neroztřepatelná (*)
8. Diagnostický princip WB-agaru spočívá v redukci:
 1. Fe
 2. Bi (*)
 3. Te
9. Bez tvorby plynu štěpí glukózu rod:
 1. Escherichia
 2. Yersinia (*)
 3. Salmonella
 4. Shigella (*)
10. Mezi selektivně-diagnostické půdy patří:
 1. živný agar
 2. krevní agar
 3. Endova půda (*)
 4. DC-agar (*)
11. Při podezření na břišní tyfus odebereme k vyšetření nejdříve:
 1. stolici
 2. moč
 3. krev (*)
 4. krevní sérum
12. Tinsdalova půda se užívá k diagnostice:
 1. korynebakterií (*)
 2. streptokoků
 3. enterobakterií
13. Při kapavce zjišťujeme:
 1. MOP IV (*)
 2. MOP V
 3. MOP VI
14. Xenopsylla cheopis je:
 1. G- bakterie
 2. blecha (*)
 3. veš
15. Pro reakci podle Widala používáme:
 1. sérum (*)
 2. stolici
 3. krev

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)