Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Mezi serologické reakce řadíme:
 1. RIA (*)
 2. PCR
 3. BWR (*)
 4. IDT
 5. TPI (*)
2. Blastospóry Candida albicans znnázorníme barvením dle:
 1. Schaeffer-Fultona
 2. Grama (*)
 3. Burriho
3. FITC je látka potřebná pro:
 1. precipitaci
 2. KFR
 3. imunofluorescenci (*)
4. Konjugát je:
 1. druh antigenu
 2. komplex Ag-Ab
 3. značená protilátka (*)
5. Western Blotting se užívá k diagnostice:
 1. AIDS (*)
 2. chřipky
 3. poliomyelitidy
6. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:
 1. korynebakterií
 2. salmonel
 3. kvasinek a plísní (*)
7. Při podezření na larvální toxocarózu vyšetřujeme:
 1. sérum (*)
 2. perianální stěr
 3. stolici
8. Definitivním hostitelem Echinococcus granulosus je:
 1. člověk
 2. pes (*)
 3. ovce
9. Čtyřdenní malárii způsobuje:
 1. Plasmodium vivax
 2. Plasmodium ovale
 3. Plasmodium malariae (*)
 4. Plasmodium falciparum
10. Sabin-Feldmannova reakce se užívá v diagnostice:
 1. bilharziózy
 2. leshmaniózy
 3. toxoplasmózy (*)
11. Při podezření na giardiózu odebíráme:
 1. perianální stěr
 2. stolici (*)
 3. duodenální šťávu (*)
12. Ixodes racinus řadíme mezi:
 1. červy
 2. členovce (*)
 3. roztoče (*)
 4. hmyz
13. Voda pro ředění Giemsova barviva musí mít reakci:
 1. kyselou
 2. neutrální (*)
 3. zásaditou
14. Tlustá kapka je technika k diahnostice:
 1. askariózy
 2. malárie (*)
 3. filariózy (*)
 4. enterobiózy
15. Kombinace antibiotika, antimalarika a sulfonamidu se užívá při léčení:
 1. Chagasovy nemoci
 2. toxoplasmózy (*)
 3. borreliózy

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)