Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Dostatečný přívod vlákniny v potravě snižuje incidenci následujících onemocnění
 1. chronické zácpy (*)
 2. celiakie
 3. hemoroidů (*)
 4. střevní divertikulózy (*)
2. V popředí následků akutních průjmů je
 1. hyperhydratace
 2. dehydratace (*)
 3. metabolická acidóza (*)
 4. metabolická alkalóza
3. Při diabetickém acidotickém komatu
 1. dochází k vystupňování katabolizmu bílkovin (*)
 2. nacházíme polyurii (*)
 3. vzniká dehydratace, která postihuje pouze extracelulární prostor
 4. dochází k uvolňování draslíku z buněk do extracelulárního prostoru (*)
4. Zácpa může být způsobena
 1. útlumem defekačního reflexu (*)
 2. chorobami konečníku (*)
 3. tlakem nádoru z okolí na tlusté střevo (*)
 4. bakteriální infekcí v tlustém střevě
 5. zpomalením střevní pasáže způsobené např. hypotyreózou (*)
5. Žaludek secernuje
 1. alkalické proteázy
 2. kyselé proteázy (*)
 3. gastrin (*)
 4. vnitřní faktor (*)
 5. zevní faktor
6. Pro Crohnovu chorobu je typické, že zánět postihuje
 1. jen serózu
 2. jen muscularis mucosae
 3. jen sliznici
 4. celou stěnu (*)
7. Změna hydratace při diabetes mellitus má charakter
 1. intracelulární hyperhydratace a extracelulární dehydratace
 2. intracelulární i extracelulární dehydratace (*)
 3. intracelulární i extracelulární hyperhydratace
8. K obrazu hepatocelulárního ikteru patří
 1. izolované zvýšení hladiny konjugovaného bilirubinu v plazmě
 2. izolované zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v plazmě
 3. zvýšení hladiny konjugovaného i nekonjugovaného bilirubinu v plazmě (*)
 4. bilirubinurie (*)
 5. positivní thymolzákalová reakce (*)
9. Při hyperosmolárním komatu se nevyskytuje
 1. hyperglykémie
 2. hyperosmolarita
 3. dehydratace
10. Crigler-Najjarův syndrom patří
 1. k prehepatálním ikterům získaného původu
 2. k vrozeným ikterům s poruchou konjugace bilirubinu v jaterní buňce (*)
 3. do skupiny hemolytických anémií a ikterů
 4. do skupiny obstrukčních ikterů
11. Superselektivní vagotomie spočívá v protětí vagových vláken zásobujících
 1. fundus žaludku
 2. celý žaludek
 3. tělo žaludku (*)
 4. antrum žaludku
12. Portální hypertenze vzniká
 1. při cirhóze jater (*)
 2. při umbilikální sepsi u novorozenců (*)
 3. při blokádě vena cava inferior (*)
 4. při levostranném selhání myokardu
13. K hepatotoxickým látkám patří
 1. glukóza
 2. methionin
 3. etanol (*)
 4. halogenované uhlovodíky (*)
 5. produkty některých hub a plísní (*)
14. Mezi nezbytné kyseliny pro organismus patří
 1. linolová (*)
 2. linolenová (*)
 3. arachidonová (*)
 4. fenylalanin (*)
 5. lysin (*)
15. Při diabetes mellitus s glukosurií se pozoruje
 1. anurie
 2. oligurie
 3. polyurie (*)
16. Mezi syndromy provázené nekonjugovanou hyperbilirubinémií patří
 1. Gilbertův syndrom (*)
 2. Dubin-Johnsonův syndrom
 3. Rotorův syndrom
 4. Crigler-Najjarův syndrom (*)
17. Mezi antirefluxní mechanizmy v jícnu patří
 1. sekundární peristaltika (tj. samočisticí schopnost jícnu) (*)
 2. alkalické sliny (*)
 3. dolní jícnový svěrač (*)
 4. horní jícnový svěrač
18. U diabetika se můžeme setkat s komatem
 1. ketogenním (*)
 2. hyperosmolárním (*)
 3. hypoglykemickým (*)
19. Steatorea
 1. je charakteristická pro idiopatickou proktokolitidu
 2. je charakterizována obsahem 5g a více tuků/ 24 hod. ve stolici (*)
 3. je charakteristická pro Crohnovu chorobu
 4. je charakteristická pro malabsorpční syndrom (*)
20. Inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. je označovaný jako diabetes I. typu (*)
 2. je spojený se sníženou citlivosti tkání na inzulin
 3. jeho vznik může být spojen autoimunitní reakcí (*)
 4. jeho vznik může být spojen s virovou infekcí (*)
 5. při jeho vzniku se uplatňuje vrozená dispozice (*)
21. K nálezům při Hirschprungově nemoci patří
 1. prodloužené dilatované střevo (*)
 2. chybění gangliových buněk ve střevní stěně (*)
 3. hypertrofické colon (*)
 4. zácpa, organická v důsledku městnání střevního obsahu (*)
 5. průjem
22. Při ztrátách isotonické tekutiny při masivních průjmech je
 1. zvýšena plasmatická koncentrace sodíku
 2. zvýšena plasmatická koncentrace bílkovin (*)
 3. zvýšen hematokrit (*)
 4. zvýšena koncentrace hemoglobinu v krvi (*)
23. Při perorálním glukosovém tolerančním testu je ve 120té minutě za normální považována hodnota glykemie
 1. od 6,7 do 10,0 mmol/l
 2. od 5,6 do 6,7 mmol/l (*)
 3. od 11,0 do 14,5 mmol/l
24. Hypoproteinémii lze pozorovat
 1. při déle trvajících exsudativních enteropatiích (*)
 2. po spáleninách (*)
 3. po dehydrataci
 4. po terapeutické aplikaci androgenů
25. Nedostatečný účinek inzulínu je důsledkem
 1. pouze nedostatečného množství inzulínu
 2. nedostatečné citlivosti tkání na inzulin nebo nedostatečného množství inzulínu (*)
 3. vždy důsledkem zvýšeného příjmu bílkovin a tuků
26. Žaludeční sekreci stimuluje
 1. kofein (*)
 2. antagonisté H2 receptorů
 3. sekretin
 4. glukagon
27. Mezi komplikace diabetes mellitus patří
 1. retinopatie (*)
 2. nefropatie (*)
 3. neuropatie (*)
 4. rozvoj aterosklerózy (*)
28. Trakční divertikl sestává
 1. z celé stěny trávicí trubice (*)
 2. pouze ze sliznice
 3. ze sliznice a serózy
 4. ze svaloviny a serózy
29. Positivní dusíková bilance se pozoruje při
 1. těhotenství (*)
 2. horečce
 3. aplikaci glukokortikoidů
 4. aplikaci androgenů (*)
 5. zastavení růstu organismu
30. Dysproteinémie znamená
 1. výskyt atypických bílkovin v séru
 2. změnu spektra bílkovin séra (*)
 3. snížení hladiny sérových bílkovin
31. Nejtypičtější lokalizací Crohnovy nemoci je
 1. terminální ileum (*)
 2. jejunum
 3. proximální ileum
 4. colon transversum
32. Inzulín způsobuje v jaterní tkáni
 1. zvýšení glykogenolýzy a glukoneogenezy
 2. zvýšené vychytávání glukózy a zvýšenou tvorbu glykogenu (*)
 3. snížené vychytávání glukózy a sníženou tvorbu glykogenu
33. S příznakem obstipace se setkáme u
 1. hypotyreózy (*)
 2. hyperkalemie
 3. hyperparatyreózy (*)
 4. míšní léze (*)
34. Fyziologický tlak ve vena portae je v rozmezí
 1. 0,9 až 1,5 kPa (*)
 2. 1,6 až 3 kPa
 3. 3 až 4 kPa
 4. více než 4 kPa
35. Mezi etiologické faktory jaterní cirhózy patří
 1. hepatitida A
 2. hepatitida C (*)
 3. Wilsonova choroba (deficit nebo deplece ceruloplazminu) (*)
 4. deficit alfa 1-antitrypsinu (*)
 5. hemochromatóza (*)
36. K nejčastějším příčinám akutní nekrotické pankreatitidy patří
 1. cholelitiáza (*)
 2. virové infekce
 3. alkoholismus (*)
 4. hyperglykémie
37. Tzv. přeskočené úseky (skip areas) jsou typické pro
 1. Crohnovu chorobu (*)
 2. obstrukční kolitidu
 3. kolagenní kolitidu
 4. idiopatickou proktokolitidu
38. Helicobacter pylori
 1. má cytotoxický účinek (*)
 2. v patogenezi peptického vředu patří mezi agresivní faktory (*)
 3. produkuje amoniak (*)
 4. v patogenezi peptického vředu patří mezi protektivní faktory
39. Při obstrukčním ikteru v krvi stoupá typicky
 1. pouze nekonjugovaný bilirubin
 2. pouze konjugovaný bilirubin (*)
 3. konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin
 4. hladina konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu se nemění
40. Primární metabolickou poruchou při diabetes mellitus je
 1. snížení tvorby glykogenu v játrech
 2. snížení utilizace glukózy ve tkáních (*)
 3. uvolnění mastných kyselin z tukové tkáně
41. Nejčastější oční komplikace při diabetes mellitus jsou
 1. glaukom
 2. zánět spojivek a rohovky
 3. retinopatie a katarakta (*)
42. Při nálezu hyperglykémie je třeba pátrat po
 1. feochromocytomu (*)
 2. alimentární příčině (*)
 3. nadprodukci glukagonu (*)
 4. zvýšené hladině glukokortikoidů (*)
 5. zvýšené hladině STH (*)
43. Na etiologii refluxní ezofagitidy se podílí
 1. zvětšený obsah žaludku (*)
 2. dysfunkce dolního jícnového svěrače (*)
 3. zvýšení produkce HCl v žaludku
 4. skluzná hiátová hernie (*)
44. Dumping syndrom
 1. jsou příznaky, které se objevují časně (30 minut) po jídle (*)
 2. doprovází částečnou resekci žaludku (*)
 3. k jeho příznakům patří průjem (*)
 4. k jeho příznakům patří kolikovité bolesti v břiše (*)
 5. k jeho příznakům patří tachykardie, pocení (*)
45. Normální xylózový test závisí na
 1. jaterní funkci
 2. pankreatické funkci
 3. absorpční funkci tenkého střeva (*)
 4. žaludeční sekreci
46. Biliární malabsorpce vede k
 1. hypovitaminóze D (*)
 2. karenci thiaminu
 3. hypoprotrombinémii (*)
 4. hypovitaminóze K (*)
 5. nedostatku nikotinové kyseliny
47. Typické pro idiopatickou kolitidu je postižení
 1. céka
 2. příčného tračníku
 3. rekta (*)
 4. lienálního ohbí
48. Diabetes mellitus provází
 1. cévní změny (*)
 2. acidóza (*)
 3. ketonurie (*)
 4. pozitivní dusíková bilance
49. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. postihuje především mladší jedince
 2. je charakteristicky doprovázený hubnutím
 3. jeho vznik je spojen autoimunitní reakcí
 4. jeho vznik je spojen s virovou infekcí
 5. při jeho vzniku se uplatňuje vrozená dispozice (*)
50. Achalázie jícnu je charakterizována mimo jiné
 1. zvýšeným tonem horního svěrače
 2. ochabnutím peristaltiky (*)
 3. neschopností relaxace dolního sfinkteru (*)
 4. zvýšenou sekundární peristaltikou
51. Po operaci žaludku a po vagotomii se mohou vyskytnout následující stavy
 1. anémie (*)
 2. dumping syndrom (*)
 3. hiátová hernie
 4. intolerance laktózy (*)
52. Ikterus může vzniknout následujícími mechanismy
 1. hemolýzou (*)
 2. poruchou vychytávání bilirubinu z krve do jaterní buňky (*)
 3. stázou žluči (*)
 4. poruchou konjugace bilirubinu v jaterní buňce (*)
53. Příčinou smrti při mechanickém ileu bývá
 1. hyperhydratace
 2. dehydratace (*)
 3. resorpce endogenních a exogenních bakteriálních toxinů (*)
 4. poruchy sekrece žluči
54. Při hemolytickém ikteru
 1. stoupá v plazmě konjugovaný bilirubin
 2. stoupá hladina žlučových kyselin v plazmě
 3. stoupá hladina alkalické fosfatázy v plazmě
 4. stoupá hladina bilirubinu v moči (*)
55. Hlavní metabolickou komplikací diabetu mellitu je
 1. metabolická acidóza (*)
 2. hyperkalcemie
 3. metabolická alkalóza
 4. respirační alkalóza
56. Kontrakce žlučníku fyziologicky nastávají především působením
 1. gastrinu
 2. sekretinu
 3. cholecystokininu (*)
 4. serotoninu
57. Zevní sekreci pankreatu zvyšuje
 1. dráždění sympatiku
 2. dráždění parasympatiku (*)
 3. pankreozymin (*)
 4. cholecystokinin (*)
 5. sekretin (*)
 6. vazoaktivní intestinální peptid (*)
58. Malabsorpce
 1. může být primární (*)
 2. může být sekundární z poruchy střeva (*)
 3. může být sekundární z poruchy odtoku žluče (*)
 4. může být sekundární z poruchy ledvin
 5. může být sekundární při poruše funkce pankreatu (*)
59. Na vzniku ascitu při jaterních onemocněních se může podílet
 1. zpomalená degradace aldosteronu v játrech (*)
 2. zpomalená degradace vasopresinu v játrech (*)
 3. lymfatická blokáda (*)
 4. pokles hydrostatického tlaku na žilním konci kapiláry
60. K proteoanabolickým hormonům nepatří
 1. glukokortikoidy (*)
 2. umělé analogy androgenů
 3. estrogeny
 4. androgeny
61. Diabetická acidóza je provázená
 1. hypopnoí
 2. hypoventilací
 3. Cheyneovým-Stokesovým typem dýchání
 4. hyperventilací (*)
62. Vznik hepatálního komatu souvisí s
 1. hypoamonémií
 2. hyperbilirubinémií
 3. hyperaldosteronismem
 4. hyperamonémií a zvýšením tvorby falešných neurotransmiterů (*)
63. Hyperbilirubinemie
 1. znamená zvýšenou hladinu bilirubinu v plazmě (*)
 2. znamená zvýšenou hladinu bilirubinu v moči
 3. znamená zvýšenou hladinu urobilinu v moči
 4. doprovází vrozený defekt glukuronyltransferázy (*)
64. Vznik cholelitiázy
 1. souvisí se zvýšením množství lecitinu vzhledem k množství cholesterolu ve žluči
 2. souvisí se snížením množství žlučových kyselin k množství cholesterolu ve žluči (*)
 3. souvisí se stázou žluči (*)
 4. bývá spojený se zánětem (*)
65. K ulcerogenním mechanismům gastrického peptického vředu patří
 1. zpomalení evakuace žaludečního obsahu (*)
 2. zvýšení žaludeční sekrece (*)
 3. inhibice kyselých proteáz
 4. mechanické dráždění stěny (*)
 5. zvýšení sekrece hlenu
66. Diabetická mikroangiopatie
 1. je synonymem pro aterosklerózu, která je u diabetiků častá
 2. je spojena se změnami mukopolysacharidů cévní stěny (*)
 3. postihuje retinální cévy (*)
 4. postihuje ledvinné glomeruly (*)
67. Při diabetes mellitus nastává porucha metabolismu
 1. jen cukrů a bílkovin
 2. jen cukrů a tuků
 3. cukrů, tuků, bílkovin, vody a minerálů (*)
68. Po resekci terminálního ilea je nutná substituce
 1. vitamínem C
 2. vitamínem B 12 (*)
 3. vitamínem E
 4. vitamínem A
69. Energetická účinnost je
 1. stejná u tuků i u cukrů
 2. u tuků vyšší než u cukrů (*)
 3. u tuků nižší než u bílkovin
 4. u bílkovin i u cukrů přibližně stejná (*)
70. V popředí důsledků excize duodena je
 1. zhoršená kontrola vyprazdňování žaludku (*)
 2. porušená regulace střevní motility (*)
 3. porucha řízení pankreatické sekrece (*)
 4. porucha řízení sekrece žluči (*)
71. Primární malabsorpce žlučových kyselin se projeví
 1. steatoreou
 2. sekrečním průjmem (*)
 3. subikterem
 4. pruritem
72. K časným a citlivým projevům akutního jaterního poškození patří
 1. galaktosurie
 2. uvolnění jaterních enzymů do krve (*)
 3. urychlení sedimentace erytrocytů
 4. glykosurie
73. Crohnova nemoc může postihnout
 1. výhradně tenké střevo
 2. jen tenké a tlusté střevo
 3. výhradně ileocékální oblast
 4. celý gastrointestinální trakt (*)
74. Inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. patří mezi skupinu tzv. sekundárních diabetů
 2. je charakterizovaný jako relativní inzulínová deficience
 3. postihuje především starší jedince
 4. je charakteristicky doprovázený hubnutím (*)
 5. je spojený s nízkou hladinou inzulínu v krvi (*)
75. Hladovění vede k
 1. alkalóze
 2. acidóze (*)
 3. ketonémii (*)
 4. ketonurii (*)
76. Klinické příznaky hypoglykémie se projevují zvláště při
 1. gastrinomu
 2. insulinomu (*)
 3. zvýšené hladině glukagonu
 4. anémii
77. Při hladovění se tvorba a uvolňování inzulínu
 1. sníží (*)
 2. zvýší
 3. může se zvýšit i snížit
78. Mezi protektivní faktory v patogeneze peptického vředu patří
 1. regenerační schopnost buněk žaludečního epitelu (*)
 2. normální sekrece některých endogenních prostaglandinů (*)
 3. intaktní mikrocirkulace v žaludeční sliznici (*)
 4. duodenální sekrece
79. Hypercholesterolémie provází např.
 1. sníženou funkci štítné žlázy (*)
 2. zvýšenou funkci štítné žlázy
 3. aterosklerózu (*)
 4. nefrózu (*)
80. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. je označován jako diabetes I. typu
 2. je spojený se sníženou citlivosti tkání na inzulin (*)
 3. je doprovázený normální nebo zvýšenou hladinou inzulínu v krvi (*)
 4. je charakterizovaný jako absolutní inzulínová deficience
81. Akutní forma střevní pseudoobstrukce může vzniknout jako následek
 1. chirurgického výkonu (*)
 2. infarktu myokardu (*)
 3. deplece kalia (*)
 4. deplece natria
82. Vrozený defekt glukuronyltransferázy
 1. vede ke zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v plazmě (*)
 2. vede ke zvýšení hladiny bilirubinu v moči
 3. vede ke zvýšení hladiny urobilinu v moči
 4. vyvolá u novorozenců tzv. bilirubinovou encefalopatii (*)
83. Nejcitlivějším biochemickým ukazatelem náhlého jaterního selhání je
 1. galaktózový test
 2. albuminoglobulinový kvocient
 3. hladina amoniaku v krvi (*)
 4. vločkovací zkoušky
 5. glykémie
84. K významným funkcím sérových proteinů patří
 1. transport hormonů krví (*)
 2. transport farmak krví (*)
 3. udržování onkotického tlaku (*)
 4. buněčná imunita
 5. humorální imunita (*)
85. Kouření
 1. způsobuje zrychlené vyprazdňování žaludku a pokles pH v duodenu (*)
 2. způsobuje sníženou sekreci HCO3- pankreatem i parietálními buňkami (*)
 3. způsobuje snížení tonu pyloru (*)
 4. patří mezi agresivní faktory v patogeneze peptického vředu (*)
86. Celiakální sprue je vyvolána
 1. intolerancí glutenu (*)
 2. nedefinovanými G+ bakteriemi
 3. autoimunitními mechanizmy
87. Specifickým laboratorním vyšetřením u akutní pankreatitidy je
 1. stanovení amylázy (*)
 2. stanovení izoenzymů amylázy (*)
 3. stanovení laktátdehydrogenázy
 4. stanovení lipázy (*)
88. Při obstrukčním ikteru
 1. stoupá v plazmě konjugovaný bilirubin (*)
 2. urobilinogen v moči může být negativní (*)
 3. zvyšuje se hladina žlučových kyselin v plazmě (*)
 4. stoupá hladina alkalické fosfatázy v plazmě (*)

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)