Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje:
 1. peptidoglykan
 2. kyselinu teichoovou
 3. lipopolysacharid
AC
2. Nativní preparát používáme k průkazu:
 1. pouzdra bakterií
 2. pohybu bakterií
 3. prvoků a kvasinek
BC
3. Bakteriální (prokaryotické) buňky se liší od eukaryotických:
 1. nemají jadérko
 2. nemají ribosomy
 3. nemají mitochondrie
AC
4. Suspenzi bakterií pro mikroskopický preparát děláme do:
 1. vody
 2. fyziologického roztoku
 3. alkoholu
B
5. Metabolismus bakterií je zajišťován:
 1. mitochondriemi
 2. cytoplazmatickou membránou
 3. buněčnou stěnou
B
6. Amfitricha mají bičíky:
 1. po celém obvodu
 2. na jednom pólu
 3. na obou pólech
C
7. Mezi kvasinky řadíme rod:
 1. Neisseria
 2. Staphylococcus
 3. Candida
C
8. Imersní objektiv čistíme:
 1. alkoholem
 2. benzinem
 3. acetonem
B
9. Ribozomy obsahují:
 1. DNA
 2. RNA
 3. buněčné proteiny
BC
10. V cytoplazmě bakterií nacházíme:
 1. mitochondrie
 2. inkluze
 3. ribosomy
BC
11. Paraboloidní kondensor je nutný pro:
 1. fázový kontrast
 2. zástin
 3. fluorescenci
B
12. Ribosomy bakterií mají sedimentační konstantu:
 1. 70 S
 2. 40 S a 60 S
 3. 30 S a 50 S
A
13. Mezi G- bakterie patří rody:
 1. Neisseria
 2. Staphylococcus
 3. Escherichia
 4. Bacillus
AC
14. U zástinu homogenizujeme prostředí mezi:
 1. preparátem a objektivem
 2. preparátem a kondensorem
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)