Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Buněčná stěna G+ bakterií obsahuje:
 1. lipoprotein
 2. kyselinu teichoovou
 3. murein
BC
2. Fimbrie slouží k:
 1. pohybu
 2. adhezi
 3. konjugaci
BC
3. Prokaryotická buňka se dělí:
 1. mitoticky
 2. amitoticky
B
4. Spóry tvoří:
 1. Clostridium tetani
 2. Escherichia coli
 3. Bacillus anthracis
AC
5. Burriho technika slouží ke znázornění:
 1. spór
 2. bičíků
 3. pouzder
C
6. Při Schaeffer-Fultonově metodě barvíme:
 1. 1 % malachitovou zelení
 2. 5 % malachitovou zelení
 3. safraninem
BC
7. Bakteriální buňka má jádro:
 1. s jadernou membránou
 2. bez jaderné membrány
B
8. Bakteriální pouzdro tvoří:
 1. polysacharidy
 2. proteiny
 3. lipidy
A
9. Mykobakterie prokážeme na preparátu barveném podle:
 1. Grama
 2. Shaeffer-Fultona
 3. Ziehl-Neelsena
C
10. Mezi G+ bakterie patří:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Naisseria meningitidis
 3. Bacillus cereus
 4. Escherichia coli
AC
11. Při barvení podle Grama používáme:
 1. malachitovou zeleň
 2. krystalickou violeť
 3. zředěný karbolfuchsin
BC
12. Jako imerzní označujeme objektiv zvětšující:
 1. 10×
 2. 40×
 3. 100×
C
13. Barvení na acidorezistenci používá
 1. koncentrovaný karbolfuchsin
 2. zředěný karbolfuchsin
 3. 5 % malachitovou zeleň
 4. 1 % malachitovou zeleň
AD
14. Metabolismus bakterií probíhá v:
 1. ribosomech
 2. mitochondriích
 3. cytoplazmatické membráně
 4. buněčné stěně
C
15. Lofotricha mají bičíky
 1. po celém obvodu
 2. na jednom pólu
 3. na obou pólech
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)