Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Tekutá kultivační půda (bujon) obsahuje:
 1. pepton
 2. laktózu
 3. chlorid sodný
AC
2. Růstová křivka platí pro:
 1. statickou kultivaci
 2. kontinuální kultivaci
A
3. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:
 1. štěpení laktózy
 2. acetaldehydu
 3. tvorby H2S
AC
4. Na růstové křivce rozlišujeme:
 1. 3 fáze
 2. 5 fází
 3. 6 fází
C
5. K přípravě běžného KA se užívají krvinky:
 1. kuřecí
 2. beraní
 3. lidské
B
6. Serratia marcescens je mikrob:
 1. anaerobní
 2. aerobní
 3. fakultativně anaerobní
B
7. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:
 1. korynebatekterií
 2. salmonel
 3. kvasinek
C
8. Kolonie v S-fázi mají konzistenci:
 1. hlenovitou
 2. máslovitou
 3. drobivou
B
9. Fortnerova plotna slouží k anaerobní kultivaci způsobem:
 1. biologickým
 2. chemickým
 3. fyzikálním
A
10. Satelitismu se využívá při diagnostice:
 1. stafylokoků
 2. hemofilů
 3. korynebakterií
B
11. Beta-lyzin streptokoků způsobí na KA:
 1. úplnou hemolýzu
 2. viridaci
 3. žádnou změnu
A
12. Plazivý růst je typický pro zástupce rodu:
 1. Serratia
 2. Pseudomonas
 3. Proteus
C
13. Brewerova láhev je pomůckou pro:
 1. odběr materiálu
 2. transport materiálu
 3. kultivac
C
14. Diagnostický princip WB agaru spočívá v redukci:
 1. Te
 2. Bi
 3. Fe
B
15. Buněčná stěna G+ bakterií obsahuje
 1. lipoprotein
 2. kyselinu teichoovou
 3. peptidoglykan
BC

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)