Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Mezi G+ bakterie patří:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Neisseria meningitidis
 3. Bacillus cereus
 4. Escherichia coli
AC
2. Mykobakterie prokážeme na preparátu barveném podle:
 1. Grama
 2. Shaeffer-Fultona
 3. Ziehl-Neelsena
C
3. Při barvení podle grama používáme:
 1. malachitovou zeleň
 2. krystalickou violeť
 3. zředěný karbolfuchsin
BC
4. Peritricha mají bičíky:
 1. na jednom pólu
 2. na obou pólech
 3. po celém obvodu
C
5. Paraboloidní kondensor je nutný pro:
 1. fázový kontrast
 2. zástin
 3. procházející světlo
B
6. Nativní preparát použijeme k průkazu:
 1. pouzdra bakterií
 2. pohybu bakterií
 3. kvasinek a prvoků
BC
7. Půda podle Tinsdala slouží k diagnostice:
 1. plísní
 2. korynebakterií
 3. hemofilů
B
8. Mezi selektivně-diagnostické půdy řadíme:
 1. Endovu půdu
 2. krevní agar
 3. DC agar
AC
9. Tvorba katalázy se zjišťuje pomocí:
 1. FeCl3
 2. H2O2
 3. KCN
B
10. Utilizace amonium citrátu se projeví barvou:
 1. modrou
 2. žlutou
 3. černou
A
11. Štěpení laktózy v Endově půdě se zjišťuje průkazem:
 1. acidity
 2. alkality
 3. acetaldehydu
C
12. Pozitivní ureáza změní barvu testu s močovinou na:
 1. žlutou
 2. červenou
 3. modrou
B
13. Na SIM testu se tvorba H2S projeví:
 1. zčervenáním
 2. zčernáním
 3. sežloutnutím
B
14. Pozitivní Braunův test se projeví:
 1. zčernáním
 2. sežloutnutím
 3. zákalem
C
15. Zpětná (sklíčková) aglutinace je reakce mezi:
 1. známou Ab a neznámým Ag
 2. známým Ag a neznámou Ab
A
16.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)