Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Tinsdalova půda obsahuje soli:
 1. železa
 2. vizmutu
 3. teluru
C
2. Autokláv je zařízení pro sterilizaci:
 1. suchým teplem
 2. párou za zvýšeného tlaku
 3. zářením
B
3. Sérový bujon lze sterilizovat:
 1. povařením
 2. horkým vzduchem
 3. seitzováním
C
4. Selenitová půda je bujon pro pomnožení:
 1. likvoru
 2. hnisu
 3. stolice
C
5. Plazivý růst protea potlačuje:
 1. Endova půda
 2. DC agar
 3. CLED
BC
6. Opouzdřený Streptococcus pneumoniae roste v:
 1. M-fázi
 2. S-fázi
 3. R-fázi
A
7. Mezi selektivně-diagnostické půdy řadíme:
 1. Endovu půdu
 2. krevní agar
 3. DC agar
AC
8. Tvorba katalázy se zjišťuje pomocí:
 1. FeCl3
 2. H2O2
 3. KCN
B
9. Utilizace amonium citrátu se projeví barvou:
 1. modrou
 2. žlutou
 3. černou
A
10. Štěpení laktózy v Endově půdě se zjišťuje průkazem:
 1. acidity
 2. alkality
 3. acetaldehydu
C
11. Pozitivní ureáza změní barvu testu s močovinou na:
 1. žlutou
 2. červenou
 3. modrou
B
12. Levintalova půda se užívá ke kultivaci:
 1. korynebakterií
 2. hemofilů
 3. salmonel
B
13. Na SIM testu se tvorba H2S projeví:
 1. zčervenáním
 2. zčernáním
 3. sežloutnutím
B
14. Pozitivní Braunův test se projeví:
 1. zčernáním
 2. sežloutnutím
 3. zákalem
C
15. Zpětná (sklíčková) aglutinace je reakce mezi:
 1. známou Ab a neznámým Ag
 2. známým Ag a neznámou Ab
A
16.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)