Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Suchý vatový tampon používáme k odběru:
 1. hnisu
 2. stolice
 3. vaginálního sekretu
AC
2. Odebranou moč před zpracováním uchováváme při teplotě:
 1. 4° C
 2. 22° C
 3. 37° C
A
3. Nejmenší množství antibiotika, které bakterie usmrtí je:
 1. MIC
 2. MLC
 3. MBC
C
4. Mezi G+ bakterie nepatří rody:
 1. Staphylococcus
 2. Neisseria
 3. Streptococcus
 4. Escherichia
 5. Bacillus
 6. Proteus
BDF
5. Vzorky tkání na anaerobní kultivaci trnsportujeme:
 1. v dusíku
 2. ve vodíku
 3. v oxidu uhličitém
C
6. Kvalitativní test citlivosti na antibiotika nazýváme:
 1. diluční metodou
 2. difuzní metodou
B
7. Krev na hemokultivaci odebíráme:
 1. na začátku vzestupu teploty
 2. v průběhu horečky
 3. na vrcholu teplotní křivky
A
8. Mezi podmínky kultivace bakterií nepatří:
 1. teplota
 2. světlo
 3. vlhkost
 4. pH
B
9. Při barvení podle Grama používáme:
 1. krystalickou violeť
 2. koncentrovaný karbolfuchsin
 3. safranin
 4. lugol
 5. 1 % malachitovou zeleň
 6. 5 % malachitovou zeleň
ACD
10. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:
 1. štěpení laktózy
 2. acetaldehydu
 3. tvorba H2S
AC
11. Satelitismu se využívá při diagnostice:
 1. stafylokoků
 2. korynebakterií
 3. hemofilů
C
12. Kolonie v S-fázi mají konzistenci:
 1. hlenovitou
 2. máslovitou
 3. drobivou
B
13. V cytoplazmě bakterií nacházíme:
 1. mitochondrie
 2. inkluze
 3. ribozomy
BC
14. U zástinu homogenizujeme prostředí mezi:
 1. preparátem a objektivem
 2. mezi preparátem a kondensorem
B
15. Pro laryngeální výtěr použijeme tampon na:
 1. špejli
 2. tvrdém drátě

16. Barvení na acidorezistenci používá:
 1. koncentrovaný karbolfuchsin
 2. zředěný karbolfuchsin
 3. lugol
 4. 5 % malachitovou zeleň
 5. methylenovou modř
ACE
17. Diagnostický princip Tinsdalovy půdy spočívá:
 1. v přítomnosti růstových faktorů
 2. v redukci Bi
 3. ve změně okyselení
 4. v redukci Te
B
18. Kyselinu teichoovou nacházíme ve stěně
 1. grampozitivních bakterií
 2. gramnegativních bakterií
A
19. Shaeffer-Fultonovou technikou barvíme:
 1. pouzdra
 2. bičíky
 3. spóry
C
20. Fortnerova plotna slouží k anaerobní kultivaci způsobem:
 1. fyzikálním
 2. chemickým
 3. biologickým
C
21. Pozitivní test s ammonium citrátem má barvu:
 1. modrou
 2. žlutou
 3. zelenou
A
22. Stolice vyočkováváme na:
 1. krevní agar
 2. Levintalovu úůdu
 3. Endovu půdu
 4. Sabouraudův agar
 5. Dezoxycholát-citrátový agar
ACE
23. Bakterie s bičíky na jendom úpůlu označujeme jako:
 1. amfitricha
 2. lofotricha
 3. peritricha
B
24. Ribosomy obsahují:
 1. DNA
 2. RNA
 3. buněčné proteiny
BC
25. Nativní preparáty použijeme k průkazu:
 1. pouzdra bakterií
 2. pohybu bakterií
 3. kvasinek
BC
26. Tekutá kultivační půda (bujon) obsahuje:
 1. laktózu
 2. pepton
 3. chlorid sodný
BC
27. Fakultativně anaerobní bakterie rostou v bujonu:
 1. blankou
 2. zákalem
 3. sedimentem
B
28. Tekutý materiál pro anaerobní kultivaci odesíláme:
 1. ve zkumavce
 2. v injekční stříkačce
 3. speciální nádobce
B
29. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje
 1. peptidoglykan
 2. kyselinu teichoovou
 3. lipoplysacharid
AC
30. Bakterie je na antibiotikum citlivá při inhibiční zóně:
 1. 8 mm
 2. 10 mm
 3. 12 a více mm
C

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)