Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Widalova reakce se užívá při diagnostice:
 1. úplavice
 2. břišního tyfu
 3. lues
B
2. Zpětná (sklíčková) aglutinace je reakce mezi:
 1. známou Ab a neznámým Ag
 2. známým Ag a neznámou Ab
A
3. Hapten je antigen:
 1. specifický a imunogenní
 2. specifický a neimunogenní
B
4. Diluční metoda testu citlivosti na antibiotika je:
 1. kvalitativní test
 2. kvantitativní test
B
5. Průkaz štěpení glukózy v pestré řadě spočívá na:
 1. okyselení
 2. alkalizaci
 3. jiném principu
A
6. Aglutinace je reakce protilátky s antigenem:
 1. korpuskulárním
 2. solubilním
A
7. Haemophillus influenzae kultivujeme na:
 1. Tinsdalově půdě
 2. Levintalově půdě
 3. Endově půdě
B
8. Oligonukleotid užívaný při amplifikaci DNA nazýváme:
 1. primer
 2. sonda
 3. fragment
A
9. Pro Widalovu reakci zpracováváme:
 1. stolici
 2. krev
 3. krevní sérum
C
10. U nepřímé hemaglutinace (IHA) reaguje s protilátkou:
 1. antigen korpuskulární
 2. antigen solubilní
B
11. Rody Bacillus, Streptococcus a Staphylococcus patří:
 1. mezi G- bakterie
 2. mezi G+ bakterie
B
12. Vi antigen u Salmonella typhi je:
 1. somatický
 2. bičíkový
 3. pouzderný
C
13. U barvení podle Grama se neužívá:
 1. krystalická violeť
 2. koncentrovaný karbolfuchsin
 3. lugol
 4. safranin
 5. malachitová zeleň
 6. zředěný karbolfuchsin
BE
14. Nejmenší množství Ab pozitivně reagující s Ag je:
 1. MIC
 2. titr
 3. MBC
B
15. H- aglutinace má charakter:
 1. zrnitý
 2. vločkovitý
 3. roztřepatelný
 4. neroztřepatelný
BC

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)