Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. K rychlému odlišení S. pyogenes a S. agalactie slouží:
 1. optochinový test
 2. bacitracinový test
 3. CAMP test
BC
2. Stafylokoky a mikrokoky od sebe odlišíme pomocí:
 1. CAMP testu
 2. Dickova testu
 3. OF testu
C
3. K barvení dle Grama se užívá:
 1. koncentrovaný karbolfuchsin
 2. krystalická violeť
 3. kyselý alkohol
 4. zředěný karbolfuchsin
 5. aceton
BDE
4. Jako clumping faktor označujeme:
 1. fibrinolyzin
 2. vázanou koagulázu
 3. volnou koagulázu
B
5. Anatoxin je totéž jako:
 1. antitoxin
 2. toxoid
 3. detoxikovaný toxin
BC
6. Exfoliativní toxin produkují některé kmeny:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Staphylococcus saprophyticus
 3. Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactie
A
7. Poddruhová typizace bakteriofágy (fágotypizace) se užívá u infekcí způsobených:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Streptococcus pyogenes
A
8. K třídění streptokoků do skupin slouží přítomnost:
 1. proteinu A
 2. polysacharidu C
 3. proteinu M
B
9. Ouchterlonyho metoda je:
 1. aglutinace
 2. precipitace
 3. imunofluoroscence
B
10. Pemphigus neonatorum vyvolává:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Streptococcus pneumoniae
 4. jiná bakterie
A
11. Pouzdra znázorňujeme technikou podle:
 1. Burriho
 2. Shaeffer-Fultona
 3. Ziehl-Neelsena
A
12. K rozlišení S. pneumoniae od S. viridans užíváme:
 1. bacitracinový test
 2. optochinový test
 3. Neufeldův test
BC
13. Opouzdřená forma druhu Streptococcus pneumoniae roste:
 1. v M fázi
 2. v S fázi
 3. v R fázi
A
14. Spálu způsobuje S. pyogenes s produkcí:
 1. exfoliativního toxinu
 2. erytrogenního toxinu
 3. pyrogenního toxinu
BC
15. Jako enterokoky označujeme streptokoky skupiny:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
D

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)