Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Plazmakoagulázu produkuje:
 1. Streptococcus pyogenes
 2. Neisseria gonorrhoeae
 3. Staphylococcus aureus
C
2. Diagnostické půdy pro korynebakteria obsahují:
 1. železo
 2. vizmut
 3. telur
C
3. Erytrogenní toxin produkuje:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Corynebacterium diphteriae
C
4. Při nákaze gonokoky zjišťujeme:
 1. MOP III
 2. MOP IV
 3. MOP V
 4. MOP VI
B
5. Dickův test slouží k zjištění:
 1. vnímavosti k spálovému toxinu
 2. produkce di-toxinu
 3. nepřítomnosti protilátek proti erytrogennímu toxinu
AC
6. Alfa-lyzin streptokoků způsobí na krevním agaru:
 1. úplnou hemolýzu
 2. viridaci
 3. žádnou změnu
B
7. Inverzní CAMP test nacházíme u:
 1. Streptococcus pyogenes
 2. Streptococcus agalactiae
 3. Arcanobacterium haemolyticum
C
8. Na preparátech barvených Gramem jsou Neisserie:
 1. fialové
 2. červené
 3. v řetízcích
 4. ve dvojicích
BD
9. Fimbrie slouží k:
 1. pohybu
 2. adhezi
 3. konjugaci
BC
10. Stěna G+ bakterií obsahuje:
 1. peptidoglykan
 2. lipoprotein
 3. kyselinu teichoovou
AC
11. Opouzdřený Streptococcus pneumoniae roste v:
 1. M fázi
 2. S fázi
 3. R fázi
A
12. Tinsdalovu půdu užíváme k diagnostice:
 1. stafylokoků
 2. neisserií
 3. korynebakterií
C
13. Syndrom toxického šoku vyvolávají některé kmeny:
 1. Neisseria meningitidis
 2. Staphylococcus aureus
 3. Corynebacterium diphteriae
B
14. Jako enterokoky označujeme streptokoky skupiny:
 1. C
 2. D
 3. F
B
15. Protisměrná elektroforéza se užívá k průkazu:
 1. protilátky
 2. solubilního antigenu
 3. korpuskulárního antigenu
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)