Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. K zjištění vnímavosti na erytrogenní toxin se užívá:
 1. Dickův test
 2. Shickův test
 3. Schultz-Charltonův test
A
2. Buněčná stěna G- bakterií obsahuje:
 1. peptidoglykan
 2. kyselinu teichoovou
 3. lipopolysacharid
AC
3. Kovácsovo činidlo se užívá k detekci:
 1. oxidázy
 2. DAF
 3. indolu
C
4. Widalovu reakci používáme v diagnostice:
 1. břišního tyfu
 2. difterie
 3. dysenterie
A
5. Pozitivní Braunův test se projeví:
 1. zřervenáním
 2. zákalem
 3. sežloutnutím
B
6. Stěna G+ bakterií se skládá z:
 1. lipoproteinu
 2. peptidoglykanu
 3. kyseliny teichoové
BC
7. O aglutinace je:
 1. zrnitá
 2. vločkovitá
 3. roztřepatelná
 4. neroztřepatelná
AD
8. Diagnostický princip WB-agaru spočívá v redukci:
 1. Fe
 2. Bi
 3. Te
B
9. Bez tvorby plynu štěpí glukózu rod:
 1. Escherichia
 2. Yersinia
 3. Salmonella
 4. Shigella
BD
10. Mezi selektivně-diagnostické půdy patří:
 1. živný agar
 2. krevní agar
 3. Endova půda
 4. DC-agar
CD
11. Při podezření na břišní tyfus odebereme k vyšetření nejdříve:
 1. stolici
 2. moč
 3. krev
 4. krevní sérum
C
12. Tinsdalova půda se užívá k diagnostice:
 1. korynebakterií
 2. streptokoků
 3. enterobakterií
A
13. Při kapavce zjišťujeme:
 1. MOP IV
 2. MOP V
 3. MOP VI
A
14. Xenopsylla cheopis je:
 1. G- bakterie
 2. blecha
 3. veš
B
15. Pro reakci podle Widala používáme:
 1. sérum
 2. stolici
 3. krev
A

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)