Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Fluorescein a pyocyanin jsou pigmenty:
 1. Serratia marcescens
 2. Pseudomonas aeruginosa
 3. Brucella abortus
B
2. Plazmakoagulázu produkují některé kmeny rodu:
 1. Streptococcus
 2. Staphylococcus
 3. Arcanobacterium
B
3. Haemophillus influenzae roste na:
 1. Levintalově půdě
 2. Tinsdalově půdě
 3. čokoládovém agaru
AC
4. Nejmenší množství Ab pozitivně reagující s Ag je:
 1. MIC
 2. TITR
 3. MBC
B
5. Bordet-Gengouovu půdu užíváme k diagnostice:
 1. brucelózy
 2. tularémie
 3. dávivého kašle
C
6. K faktorům virulence bakterií patří:
 1. pouzdro
 2. fimbrie
 3. bičíky
AB
7. PFT (test barevné stopy) se užívá k diagnostice:
 1. brucelózy
 2. dávivého kašle
 3. záškrtu
A
8. Termín "satelitismus" používáme v souvislosti s:
 1. Bordetella pertussis
 2. Haemophilus influaenze
 3. Staphylococcus aureus
B
9. K testu na pohyblivost bakterií se používá:
 1. 1% agar
 2. 2% agar
 3. 5% agar
A
10. Widalova reakce je:
 1. vazba komplementu
 2. precipitace
 3. aglutinace
C
11. Levintalova půda obsahuje:
 1. telur
 2. NAD
 3. vizmut
 4. hemin
BD
12. Xenopsylla cheopis má význam u:
 1. tularemie
 2. brucelózy
 3. yersiniózy
C
13. Diagnostický princip DC agaru spočívá v průkazu:
 1. štěpení laktózy
 2. tvorby acetaldehydu
 3. tvorby H2S
AC
14. Průjem způsobuje, resp. může způsobit:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Arcanobacterium haemolyticum
 3. Salmonella typhi
 4. Yersinia enterocolitica
 5. Shigella Sonnei
 6. ETEC
ADEF
15. Plazmaaglutinace slouží k rozlišení:
 1. stafylokoků
 2. streptokoků
 3. hemofilů
A

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)