Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Spóry tvoří zástupci rodu:
 1. Proteus
 2. Bacteroides
 3. Clostridium
C
2. Povrchově fixační test se užívá k serologickému průkazu:
 1. Bangovy choroby
 2. měkkého vředu
 3. plynaté sněti
A
3. Mezi G+ anaerobní bakterie řadíme rody:
 1. Bacteroides
 2. Clostridium
 3. Propionibacterium
 4. Actinomyces
 5. Veillonella
 6. Leptotrichia
BCD
4. K barvení spór u metody podle Schaeffer-Fultona užíváme:
 1. koncentrovaný karbolfuchsin
 2. teplo
 3. 5% malachitovou zeleň
BC
5. Imersní olej se používá pro objektiv zvětšující:
 1. 20×
 2. 40×
 3. 60×
 4. 100×
D
6. Fakultativně anaerobní bakterie rostou v bujonu:
 1. blankou
 2. zákalem
 3. sedimentem
B
7. Mezi neurotoxická klostridia řadíme:
 1. Clostridium botulinum
 2. Clostridium septicum
 3. Clostridium tetani
 4. Clostridium novyi
AC
8. Fortnerova plotna se užívá ke kultivaci:
 1. Erwinia amylovora
 2. Clostridium perfringens
 3. Clostridium tetani
 4. Haemophilus ducreyi
B
9. Jako toxoid označujeme:
 1. protilátku proti toxinu
 2. anatoxin
 3. antitoxin
 4. detoxikovaný toxin
BD
10. Vzorky tkání pro anaerobní kultivaci transportujeme:
 1. v dusíku
 2. ve vodíku
 3. v oxidu uhličitém
C
11. Precipitaci provádíme s antigenem:
 1. korpuskulárním
 2. solubilním
 3. oběma typy
B
12. Serratia marcescens je mikrob:
 1. anaerobní
 2. aerobní
 3. fakultativně anaerobní
B
13. Nepřímá diagnostika břišního tyfu je reakce:
 1. aglutinační
 2. precipitační
 3. Oakleyova
 4. Widalova
AD
14. Syndrom toxického šoku vyvolávají některé kmeny:
 1. Neisseria meningitidis
 2. Staphylococcus aureus
 3. Corynebacterium diphteriae
B
15. Tvorba katalázy se zjišťuje pomocí:
 1. FeCl3
 2. H2O2
 3. KCN
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)