Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Mezi serologické reakce řadíme:
 1. RIA
 2. PCR
 3. BWR
 4. IDT
 5. TPI
ACE
2. Blastospóry Candida albicans znnázorníme barvením dle:
 1. Schaeffer-Fultona
 2. Grama
 3. Burriho
B
3. FITC je látka potřebná pro:
 1. precipitaci
 2. KFR
 3. imunofluorescenci
C
4. Konjugát je:
 1. druh antigenu
 2. komplex Ag-Ab
 3. značená protilátka
C
5. Western Blotting se užívá k diagnostice:
 1. AIDS
 2. chřipky
 3. poliomyelitidy
A
6. Sabouraudův agar slouží ke kultivaci:
 1. korynebakterií
 2. salmonel
 3. kvasinek a plísní
C
7. Při podezření na larvální toxocarózu vyšetřujeme:
 1. sérum
 2. perianální stěr
 3. stolici
A
8. Definitivním hostitelem Echinococcus granulosus je:
 1. člověk
 2. pes
 3. ovce
B
9. Čtyřdenní malárii způsobuje:
 1. Plasmodium vivax
 2. Plasmodium ovale
 3. Plasmodium malariae
 4. Plasmodium falciparum
C
10. Sabin-Feldmannova reakce se užívá v diagnostice:
 1. bilharziózy
 2. leshmaniózy
 3. toxoplasmózy
C
11. Při podezření na giardiózu odebíráme:
 1. perianální stěr
 2. stolici
 3. duodenální šťávu
BC
12. Ixodes racinus řadíme mezi:
 1. červy
 2. členovce
 3. roztoče
 4. hmyz
BC
13. Voda pro ředění Giemsova barviva musí mít reakci:
 1. kyselou
 2. neutrální
 3. zásaditou
B
14. Tlustá kapka je technika k diahnostice:
 1. askariózy
 2. malárie
 3. filariózy
 4. enterobiózy
BC
15. Kombinace antibiotika, antimalarika a sulfonamidu se užívá při léčení:
 1. Chagasovy nemoci
 2. toxoplasmózy
 3. borreliózy
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)