Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Dostatečný přívod vlákniny v potravě snižuje incidenci následujících onemocnění
 1. chronické zácpy
 2. celiakie
 3. hemoroidů
 4. střevní divertikulózy
ACD
2. V popředí následků akutních průjmů je
 1. hyperhydratace
 2. dehydratace
 3. metabolická acidóza
 4. metabolická alkalóza
BC
3. Při diabetickém acidotickém komatu
 1. dochází k vystupňování katabolizmu bílkovin
 2. nacházíme polyurii
 3. vzniká dehydratace, která postihuje pouze extracelulární prostor
 4. dochází k uvolňování draslíku z buněk do extracelulárního prostoru
ABD
4. Zácpa může být způsobena
 1. útlumem defekačního reflexu
 2. chorobami konečníku
 3. tlakem nádoru z okolí na tlusté střevo
 4. bakteriální infekcí v tlustém střevě
 5. zpomalením střevní pasáže způsobené např. hypotyreózou
ABCE
5. Žaludek secernuje
 1. alkalické proteázy
 2. kyselé proteázy
 3. gastrin
 4. vnitřní faktor
 5. zevní faktor
BCD
6. Pro Crohnovu chorobu je typické, že zánět postihuje
 1. jen serózu
 2. jen muscularis mucosae
 3. jen sliznici
 4. celou stěnu
D
7. Změna hydratace při diabetes mellitus má charakter
 1. intracelulární hyperhydratace a extracelulární dehydratace
 2. intracelulární i extracelulární dehydratace
 3. intracelulární i extracelulární hyperhydratace
B
8. K obrazu hepatocelulárního ikteru patří
 1. izolované zvýšení hladiny konjugovaného bilirubinu v plazmě
 2. izolované zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v plazmě
 3. zvýšení hladiny konjugovaného i nekonjugovaného bilirubinu v plazmě
 4. bilirubinurie
 5. positivní thymolzákalová reakce
CDE
9. Při hyperosmolárním komatu se nevyskytuje
 1. hyperglykémie
 2. hyperosmolarita
 3. dehydratace

10. Crigler-Najjarův syndrom patří
 1. k prehepatálním ikterům získaného původu
 2. k vrozeným ikterům s poruchou konjugace bilirubinu v jaterní buňce
 3. do skupiny hemolytických anémií a ikterů
 4. do skupiny obstrukčních ikterů
B
11. Superselektivní vagotomie spočívá v protětí vagových vláken zásobujících
 1. fundus žaludku
 2. celý žaludek
 3. tělo žaludku
 4. antrum žaludku
C
12. Portální hypertenze vzniká
 1. při cirhóze jater
 2. při umbilikální sepsi u novorozenců
 3. při blokádě vena cava inferior
 4. při levostranném selhání myokardu
ABC
13. K hepatotoxickým látkám patří
 1. glukóza
 2. methionin
 3. etanol
 4. halogenované uhlovodíky
 5. produkty některých hub a plísní
CDE
14. Mezi nezbytné kyseliny pro organismus patří
 1. linolová
 2. linolenová
 3. arachidonová
 4. fenylalanin
 5. lysin
ABCDE
15. Při diabetes mellitus s glukosurií se pozoruje
 1. anurie
 2. oligurie
 3. polyurie
C
16. Mezi syndromy provázené nekonjugovanou hyperbilirubinémií patří
 1. Gilbertův syndrom
 2. Dubin-Johnsonův syndrom
 3. Rotorův syndrom
 4. Crigler-Najjarův syndrom
AD
17. Mezi antirefluxní mechanizmy v jícnu patří
 1. sekundární peristaltika (tj. samočisticí schopnost jícnu)
 2. alkalické sliny
 3. dolní jícnový svěrač
 4. horní jícnový svěrač
ABC
18. U diabetika se můžeme setkat s komatem
 1. ketogenním
 2. hyperosmolárním
 3. hypoglykemickým
ABC
19. Steatorea
 1. je charakteristická pro idiopatickou proktokolitidu
 2. je charakterizována obsahem 5g a více tuků/ 24 hod. ve stolici
 3. je charakteristická pro Crohnovu chorobu
 4. je charakteristická pro malabsorpční syndrom
BD
20. Inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. je označovaný jako diabetes I. typu
 2. je spojený se sníženou citlivosti tkání na inzulin
 3. jeho vznik může být spojen autoimunitní reakcí
 4. jeho vznik může být spojen s virovou infekcí
 5. při jeho vzniku se uplatňuje vrozená dispozice
ACDE
21. K nálezům při Hirschprungově nemoci patří
 1. prodloužené dilatované střevo
 2. chybění gangliových buněk ve střevní stěně
 3. hypertrofické colon
 4. zácpa, organická v důsledku městnání střevního obsahu
 5. průjem
ABCD
22. Při ztrátách isotonické tekutiny při masivních průjmech je
 1. zvýšena plasmatická koncentrace sodíku
 2. zvýšena plasmatická koncentrace bílkovin
 3. zvýšen hematokrit
 4. zvýšena koncentrace hemoglobinu v krvi
BCD
23. Při perorálním glukosovém tolerančním testu je ve 120té minutě za normální považována hodnota glykemie
 1. od 6,7 do 10,0 mmol/l
 2. od 5,6 do 6,7 mmol/l
 3. od 11,0 do 14,5 mmol/l
B
24. Hypoproteinémii lze pozorovat
 1. při déle trvajících exsudativních enteropatiích
 2. po spáleninách
 3. po dehydrataci
 4. po terapeutické aplikaci androgenů
AB
25. Nedostatečný účinek inzulínu je důsledkem
 1. pouze nedostatečného množství inzulínu
 2. nedostatečné citlivosti tkání na inzulin nebo nedostatečného množství inzulínu
 3. vždy důsledkem zvýšeného příjmu bílkovin a tuků
B
26. Žaludeční sekreci stimuluje
 1. kofein
 2. antagonisté H2 receptorů
 3. sekretin
 4. glukagon
A
27. Mezi komplikace diabetes mellitus patří
 1. retinopatie
 2. nefropatie
 3. neuropatie
 4. rozvoj aterosklerózy
ABCD
28. Trakční divertikl sestává
 1. z celé stěny trávicí trubice
 2. pouze ze sliznice
 3. ze sliznice a serózy
 4. ze svaloviny a serózy
A
29. Positivní dusíková bilance se pozoruje při
 1. těhotenství
 2. horečce
 3. aplikaci glukokortikoidů
 4. aplikaci androgenů
 5. zastavení růstu organismu
AD
30. Dysproteinémie znamená
 1. výskyt atypických bílkovin v séru
 2. změnu spektra bílkovin séra
 3. snížení hladiny sérových bílkovin
B
31. Nejtypičtější lokalizací Crohnovy nemoci je
 1. terminální ileum
 2. jejunum
 3. proximální ileum
 4. colon transversum
A
32. Inzulín způsobuje v jaterní tkáni
 1. zvýšení glykogenolýzy a glukoneogenezy
 2. zvýšené vychytávání glukózy a zvýšenou tvorbu glykogenu
 3. snížené vychytávání glukózy a sníženou tvorbu glykogenu
B
33. S příznakem obstipace se setkáme u
 1. hypotyreózy
 2. hyperkalemie
 3. hyperparatyreózy
 4. míšní léze
ACD
34. Fyziologický tlak ve vena portae je v rozmezí
 1. 0,9 až 1,5 kPa
 2. 1,6 až 3 kPa
 3. 3 až 4 kPa
 4. více než 4 kPa
A
35. Mezi etiologické faktory jaterní cirhózy patří
 1. hepatitida A
 2. hepatitida C
 3. Wilsonova choroba (deficit nebo deplece ceruloplazminu)
 4. deficit alfa 1-antitrypsinu
 5. hemochromatóza
BCDE
36. K nejčastějším příčinám akutní nekrotické pankreatitidy patří
 1. cholelitiáza
 2. virové infekce
 3. alkoholismus
 4. hyperglykémie
AC
37. Tzv. přeskočené úseky (skip areas) jsou typické pro
 1. Crohnovu chorobu
 2. obstrukční kolitidu
 3. kolagenní kolitidu
 4. idiopatickou proktokolitidu
A
38. Helicobacter pylori
 1. má cytotoxický účinek
 2. v patogenezi peptického vředu patří mezi agresivní faktory
 3. produkuje amoniak
 4. v patogenezi peptického vředu patří mezi protektivní faktory
ABC
39. Při obstrukčním ikteru v krvi stoupá typicky
 1. pouze nekonjugovaný bilirubin
 2. pouze konjugovaný bilirubin
 3. konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin
 4. hladina konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu se nemění
B
40. Primární metabolickou poruchou při diabetes mellitus je
 1. snížení tvorby glykogenu v játrech
 2. snížení utilizace glukózy ve tkáních
 3. uvolnění mastných kyselin z tukové tkáně
B
41. Nejčastější oční komplikace při diabetes mellitus jsou
 1. glaukom
 2. zánět spojivek a rohovky
 3. retinopatie a katarakta
C
42. Při nálezu hyperglykémie je třeba pátrat po
 1. feochromocytomu
 2. alimentární příčině
 3. nadprodukci glukagonu
 4. zvýšené hladině glukokortikoidů
 5. zvýšené hladině STH
ABCDE
43. Na etiologii refluxní ezofagitidy se podílí
 1. zvětšený obsah žaludku
 2. dysfunkce dolního jícnového svěrače
 3. zvýšení produkce HCl v žaludku
 4. skluzná hiátová hernie
ABD
44. Dumping syndrom
 1. jsou příznaky, které se objevují časně (30 minut) po jídle
 2. doprovází částečnou resekci žaludku
 3. k jeho příznakům patří průjem
 4. k jeho příznakům patří kolikovité bolesti v břiše
 5. k jeho příznakům patří tachykardie, pocení
ABCDE
45. Normální xylózový test závisí na
 1. jaterní funkci
 2. pankreatické funkci
 3. absorpční funkci tenkého střeva
 4. žaludeční sekreci
C
46. Biliární malabsorpce vede k
 1. hypovitaminóze D
 2. karenci thiaminu
 3. hypoprotrombinémii
 4. hypovitaminóze K
 5. nedostatku nikotinové kyseliny
ACD
47. Typické pro idiopatickou kolitidu je postižení
 1. céka
 2. příčného tračníku
 3. rekta
 4. lienálního ohbí
C
48. Diabetes mellitus provází
 1. cévní změny
 2. acidóza
 3. ketonurie
 4. pozitivní dusíková bilance
ABC
49. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. postihuje především mladší jedince
 2. je charakteristicky doprovázený hubnutím
 3. jeho vznik je spojen autoimunitní reakcí
 4. jeho vznik je spojen s virovou infekcí
 5. při jeho vzniku se uplatňuje vrozená dispozice
E
50. Achalázie jícnu je charakterizována mimo jiné
 1. zvýšeným tonem horního svěrače
 2. ochabnutím peristaltiky
 3. neschopností relaxace dolního sfinkteru
 4. zvýšenou sekundární peristaltikou
BC
51. Po operaci žaludku a po vagotomii se mohou vyskytnout následující stavy
 1. anémie
 2. dumping syndrom
 3. hiátová hernie
 4. intolerance laktózy
ABD
52. Ikterus může vzniknout následujícími mechanismy
 1. hemolýzou
 2. poruchou vychytávání bilirubinu z krve do jaterní buňky
 3. stázou žluči
 4. poruchou konjugace bilirubinu v jaterní buňce
ABCD
53. Příčinou smrti při mechanickém ileu bývá
 1. hyperhydratace
 2. dehydratace
 3. resorpce endogenních a exogenních bakteriálních toxinů
 4. poruchy sekrece žluči
BC
54. Při hemolytickém ikteru
 1. stoupá v plazmě konjugovaný bilirubin
 2. stoupá hladina žlučových kyselin v plazmě
 3. stoupá hladina alkalické fosfatázy v plazmě
 4. stoupá hladina bilirubinu v moči
D
55. Hlavní metabolickou komplikací diabetu mellitu je
 1. metabolická acidóza
 2. hyperkalcemie
 3. metabolická alkalóza
 4. respirační alkalóza
A
56. Kontrakce žlučníku fyziologicky nastávají především působením
 1. gastrinu
 2. sekretinu
 3. cholecystokininu
 4. serotoninu
C
57. Zevní sekreci pankreatu zvyšuje
 1. dráždění sympatiku
 2. dráždění parasympatiku
 3. pankreozymin
 4. cholecystokinin
 5. sekretin
 6. vazoaktivní intestinální peptid
BCDEF
58. Malabsorpce
 1. může být primární
 2. může být sekundární z poruchy střeva
 3. může být sekundární z poruchy odtoku žluče
 4. může být sekundární z poruchy ledvin
 5. může být sekundární při poruše funkce pankreatu
ABCE
59. Na vzniku ascitu při jaterních onemocněních se může podílet
 1. zpomalená degradace aldosteronu v játrech
 2. zpomalená degradace vasopresinu v játrech
 3. lymfatická blokáda
 4. pokles hydrostatického tlaku na žilním konci kapiláry
ABC
60. K proteoanabolickým hormonům nepatří
 1. glukokortikoidy
 2. umělé analogy androgenů
 3. estrogeny
 4. androgeny
A
61. Diabetická acidóza je provázená
 1. hypopnoí
 2. hypoventilací
 3. Cheyneovým-Stokesovým typem dýchání
 4. hyperventilací
D
62. Vznik hepatálního komatu souvisí s
 1. hypoamonémií
 2. hyperbilirubinémií
 3. hyperaldosteronismem
 4. hyperamonémií a zvýšením tvorby falešných neurotransmiterů
D
63. Hyperbilirubinemie
 1. znamená zvýšenou hladinu bilirubinu v plazmě
 2. znamená zvýšenou hladinu bilirubinu v moči
 3. znamená zvýšenou hladinu urobilinu v moči
 4. doprovází vrozený defekt glukuronyltransferázy
AD
64. Vznik cholelitiázy
 1. souvisí se zvýšením množství lecitinu vzhledem k množství cholesterolu ve žluči
 2. souvisí se snížením množství žlučových kyselin k množství cholesterolu ve žluči
 3. souvisí se stázou žluči
 4. bývá spojený se zánětem
BCD
65. K ulcerogenním mechanismům gastrického peptického vředu patří
 1. zpomalení evakuace žaludečního obsahu
 2. zvýšení žaludeční sekrece
 3. inhibice kyselých proteáz
 4. mechanické dráždění stěny
 5. zvýšení sekrece hlenu
ABD
66. Diabetická mikroangiopatie
 1. je synonymem pro aterosklerózu, která je u diabetiků častá
 2. je spojena se změnami mukopolysacharidů cévní stěny
 3. postihuje retinální cévy
 4. postihuje ledvinné glomeruly
BCD
67. Při diabetes mellitus nastává porucha metabolismu
 1. jen cukrů a bílkovin
 2. jen cukrů a tuků
 3. cukrů, tuků, bílkovin, vody a minerálů
C
68. Po resekci terminálního ilea je nutná substituce
 1. vitamínem C
 2. vitamínem B 12
 3. vitamínem E
 4. vitamínem A
B
69. Energetická účinnost je
 1. stejná u tuků i u cukrů
 2. u tuků vyšší než u cukrů
 3. u tuků nižší než u bílkovin
 4. u bílkovin i u cukrů přibližně stejná
BD
70. V popředí důsledků excize duodena je
 1. zhoršená kontrola vyprazdňování žaludku
 2. porušená regulace střevní motility
 3. porucha řízení pankreatické sekrece
 4. porucha řízení sekrece žluči
ABCD
71. Primární malabsorpce žlučových kyselin se projeví
 1. steatoreou
 2. sekrečním průjmem
 3. subikterem
 4. pruritem
B
72. K časným a citlivým projevům akutního jaterního poškození patří
 1. galaktosurie
 2. uvolnění jaterních enzymů do krve
 3. urychlení sedimentace erytrocytů
 4. glykosurie
B
73. Crohnova nemoc může postihnout
 1. výhradně tenké střevo
 2. jen tenké a tlusté střevo
 3. výhradně ileocékální oblast
 4. celý gastrointestinální trakt
D
74. Inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. patří mezi skupinu tzv. sekundárních diabetů
 2. je charakterizovaný jako relativní inzulínová deficience
 3. postihuje především starší jedince
 4. je charakteristicky doprovázený hubnutím
 5. je spojený s nízkou hladinou inzulínu v krvi
DE
75. Hladovění vede k
 1. alkalóze
 2. acidóze
 3. ketonémii
 4. ketonurii
BCD
76. Klinické příznaky hypoglykémie se projevují zvláště při
 1. gastrinomu
 2. insulinomu
 3. zvýšené hladině glukagonu
 4. anémii
B
77. Při hladovění se tvorba a uvolňování inzulínu
 1. sníží
 2. zvýší
 3. může se zvýšit i snížit
A
78. Mezi protektivní faktory v patogeneze peptického vředu patří
 1. regenerační schopnost buněk žaludečního epitelu
 2. normální sekrece některých endogenních prostaglandinů
 3. intaktní mikrocirkulace v žaludeční sliznici
 4. duodenální sekrece
ABC
79. Hypercholesterolémie provází např.
 1. sníženou funkci štítné žlázy
 2. zvýšenou funkci štítné žlázy
 3. aterosklerózu
 4. nefrózu
ACD
80. Non-inzulin-dependentní diabetes mellitus
 1. je označován jako diabetes I. typu
 2. je spojený se sníženou citlivosti tkání na inzulin
 3. je doprovázený normální nebo zvýšenou hladinou inzulínu v krvi
 4. je charakterizovaný jako absolutní inzulínová deficience
BC
81. Akutní forma střevní pseudoobstrukce může vzniknout jako následek
 1. chirurgického výkonu
 2. infarktu myokardu
 3. deplece kalia
 4. deplece natria
ABC
82. Vrozený defekt glukuronyltransferázy
 1. vede ke zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v plazmě
 2. vede ke zvýšení hladiny bilirubinu v moči
 3. vede ke zvýšení hladiny urobilinu v moči
 4. vyvolá u novorozenců tzv. bilirubinovou encefalopatii
AD
83. Nejcitlivějším biochemickým ukazatelem náhlého jaterního selhání je
 1. galaktózový test
 2. albuminoglobulinový kvocient
 3. hladina amoniaku v krvi
 4. vločkovací zkoušky
 5. glykémie
C
84. K významným funkcím sérových proteinů patří
 1. transport hormonů krví
 2. transport farmak krví
 3. udržování onkotického tlaku
 4. buněčná imunita
 5. humorální imunita
ABCE
85. Kouření
 1. způsobuje zrychlené vyprazdňování žaludku a pokles pH v duodenu
 2. způsobuje sníženou sekreci HCO3- pankreatem i parietálními buňkami
 3. způsobuje snížení tonu pyloru
 4. patří mezi agresivní faktory v patogeneze peptického vředu
ABCD
86. Celiakální sprue je vyvolána
 1. intolerancí glutenu
 2. nedefinovanými G+ bakteriemi
 3. autoimunitními mechanizmy
A
87. Specifickým laboratorním vyšetřením u akutní pankreatitidy je
 1. stanovení amylázy
 2. stanovení izoenzymů amylázy
 3. stanovení laktátdehydrogenázy
 4. stanovení lipázy
ABD
88. Při obstrukčním ikteru
 1. stoupá v plazmě konjugovaný bilirubin
 2. urobilinogen v moči může být negativní
 3. zvyšuje se hladina žlučových kyselin v plazmě
 4. stoupá hladina alkalické fosfatázy v plazmě
ABCD

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)