Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Usurace na kaudální ploše žeber lze pozorovat u:
 1. Fallotovy tetralogie
 2. koarktace aorty
 3. defektu komorového septa
 4. perikarditis
B
2. Hydraulická zlomenina orbity se na nativním snímku projeví:
 1. vpáčeným úlomkem do orbity
 2. pneumoorbitou
 3. lineárním projasněním ve frontální kosti
 4. kapkovitým stínem při stropu maxilární dutiny
D
3. Patologické zlomeniny bývají u:
 1. týraného dítěte
 2. morbus Paget
 3. morbus Scheuermann
 4. spondylartrózy
B
4. Signum rosarii bývá u:
 1. rachitis
 2. osteomyelitis
 3. morbus Bechtěrev
 4. morbus Perthes
C
5. Neurogenní močový měchýř je:
 1. tvaru borové šišky s pseudodivertikly
 2. tvaru přesýpacích hoodin
 3. tvaru hadá hlavy
 4. okrouhlého tvaru, hladkých kontur
A
6. Polycystóza dospělého typu se při ultrasonografii projeví:
 1. strukturou pepř a sůl a zmenšením ledvin
 2. vícečetnými cystami anechogenního obsahu v parenchymu obou ledvin
 3. difuzní hyperechogenitou ledvin
 4. dilatací kalichopánvičkovitého systému s palicovitými kalichy
B
7. Nádor tvaru "přesýpacích hodin" s prorůstáním do páteřního kanálu bývá:
 1. nefroblastom
 2. neuroblastom (ependimóza?)
 3. lymfom
 4. urinom
B
8. Plus v kontrastní náplni žaludku svědčí pro:
 1. nádor žaludku
 2. vřed žaludku
 3. cizí těleso v žaludku
 4. torzi žaludku
B
9. Kontraindikací konzervativní desinvaginace je:
 1. ileus
 2. meteorismus
 3. pneumoperitoneum
 4. příznak pseudoledviny
C
10. Nádor tračníku se při irrigografii zobrazí jako:
 1. krátká stenóza s pozvolným přechodem ve zdravé střevo
 2. krátká stenóza s náhlým přechodem ve zdravé střevo
 3. dlouhá stenóza s pozvolným přechodem ve zdravé střevo
 4. dlouhá stenóza s náhlým přechodem ve zdravé střevo
B
11. Kapilární hemangiom jater je typicky:
 1. hyperechogenní na UZ s centrifugálním průnikem k. l. na CT a MR
 2. hyperechogenní na UZ s centripetálním průnikem k. l. na CT a MR
 3. hyperechogenní na UZ, po aplikaci Gd se nesytí
 4. anechogenní na UZ s centripetálním průnikem k. l. na CT a MR
B
12. Při podezření na cholecystolitiázu jako první ZM indikujeme:
 1. ultrasonografii
 2. nativní snímek břicha
 3. ERCP
 4. cholecystografii
A
13. Transependymální přestup moku svědčí pro:
 1. periventrikulární atrofii
 2. likvoreu u fraktury baze lební
 3. dekompenzaci hydrocefalu
 4. infekci ventrikuloperitoneálního zkratu
C
14. Léze rotátorové manžety lze nejspolehlivěji zobrazit na:
 1. konvenčním tomografickém vyšetření
 2. MR
 3. ultrazvuku
 4. artrografii
B
15. Při podezření na gastroezofageální reflux je ZM prvé volby:
 1. ultrasonografie
 2. kontrastní rentgenové vyšetření jícnu
 3. nativní snímek hrudníku
 4. skiaskopie bránice
A
16. Dřevákovitý tvar srdce je typický pro:
 1. mitrální stenózu
 2. defekt komorového septa
 3. Fallotovu tetralogii
 4. Transpozici velkých tepen
C
17. Příznak sněhuláka je typický pro:
 1. koarktaci aorty
 2. transpozici velkých arterii
 3. Fallotovu tetralogii
 4. Totální anomální návrat plicních žil
D
18. Absces je charakteristický:
 1. tenkostěnná dutina vyplněná vzduchem
 2. tlustostěnná dutina vyplněná vzduchem
 3. tenkostěnná dutina s hydroaerickým fenoménem
 4. tlustostěnná dutina s hydroaerickým fenoménem
D
19. Fluidotorax se na RTG plic projevuje jako:
 1. projasnění a přesunutí mediastina na zdravou stranu
 2. zastínění a přesunutí mediastina na postiženou stranu
 3. zastínění a přesunutí srdce a mediastina na zdravou stranu
 4. projasnění a přesunutí srdce a mediastina na postiženou stranu
C
20. Defekogram je indikován při podezření na:
 1. ulcerózní kolitis
 2. dlouhý aganglionární segment
 3. krátký aganglionární segment
 4. anorektální atrézii
C
21. Herpetická encefalitis se při CT a MRI v počáteční fázi může projevit:
 1. edémem mozkové tkáně zejména temporálně s ušetřením bazálních ganglií
 2. edémcm bazálních ganglií
 3. dilatací mozkových komor a přestupem moku subependymálně
 4. krvácením do temporálních rohů a bazálních ganglií
A
22. Intraaxiální tumor u dětí typický propagací pod foramen magnum je:
 1. meduloblastom
 2. ependymom
 3. pilocytický astrocytom
 4. glioblastom
B
23. Mozková struktura fyziololigicky zesilující SI po aplikaci Gd-DTPA je:
 1. optický nerv
 2. basální cisterny
 3. chorioidální plexy
 4. leptomeningeální prostory
C
24. Epidurální hematom:
 1. má pruhovitý tvar, překračuje lební švy
 2. má čočkovitý tvar, překračuje lební švy
 3. má čočkovitý tvar, nepřekračuje lební švy
 4. má pruhovitý tvar, nepřekračuje lební švy
C
25. Zobrazovaní metodou prvé volby při podezření na retinoblastom je:
 1. poloaxiální snímek lebky
 2. CT
 3. MRI
 4. sonografie
D

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)