Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Spikuloidní periostóza bývá u:
 1. maligních nádorů kostí
 2. benigních nádorů kostí
 3. morbus Paget
 4. osteomyelitis
A
2. Nádorovou infiltraci kostní dřeně zjistíme pomocí:
 1. nativního snímku
 2. ultrazvuku
 3. angiografíe
 4. MRI
D
3. Wegenerova zóna bývá pozorována u:
 1. hemoblastózy
 2. osteomyelitis
 3. Wegenerovy granulomatózy
 4. kongenitální lues
D
4. Podezření na rupturu menisku je indikací pro:
 1. sonografii
 2. CT
 3. MRI
 4. konvenční tomografii
C
5. Polycystóza ledvin infantilního typu se při ultrazvukovém vyšetření zobrazí jako:
 1. nefromegalie s hyperechogenním parenchymem
 2. nefromegalie s hypoechogenním parenchymem
 3. velkými cystami v parenchymu obou ledvin
 4. hypoplázií ledvin
A
6. Podezření na vesikoureterální reflux je indikací k:
 1. ascendentní pyelografii
 2. cystografii
 3. vylučovací urografii
 4. fistulografii
C
7. Paretická bránice je:
 1. výše uložená
 2. níže uložená
 3. nápadně plochá
 4. segmentovaná
A
8. Příznak pseudoledviny je typický pro:
 1. invaginaci
 2. hydronefrózu
 3. ureterokélu
 4. pylorostenózu
A
9. Pro Crohnovu nemoc je typické:
 1. rigidní zúžení terminálního ilea
 2. dlaždicovitý reliéf žaludku
 3. rozšíření orální poloviny tračníku
 4. zúžení rektosigmoidea s ulceracemi
A
10. Plynový obsah střev u atrézie jícnu svědčí pro:
 1. střevní obstrukci
 2. zmnožení plynotvorných bakterií ve střevě
 3. píštěl mezi tracheou a aborálním pahýlem jícnu
 4. Laddův syndrom
C
11. Příznakem polypu ve žlučníku je:
 1. vzduch ve stěně žlučníku
 2. echogenní útvar s distálním stínem
 3. echogenní útvar bez distálního stínu
 4. anechogenní útvar s distálním stínem
C
12. Kalcifikace v oblasti pyramid ledvin pozorujeme:
 1. u multicystické dyplázie
 2. u polycystózy ledvin
 3. u dřeňové, houbovité ledviny
 4. u podkovovité ledviny
C
13. Demyelinizační onemocnění je indikací pro:
 1. nativní snímek lebky
 2. CT lebky
 3. mozkovou angiografii
 4. MRI mozku
D
14. Elevace tentoria je typická pro:
 1. Chiariho malformaci
 2. Agenezi corpus callosum
 3. Dandy- Walker malformaci
 4. Glioblastom
C
15. Traumatické změny míchy nejlépe prokážeme:
 1. sonografií
 2. MRI
 3. perimyelografií
 4. CT s aplikací k.l.
B
16. Snížený periferní plicní průtok je u:
 1. defektu komorového septa
 2. mitrální stenózy
 3. Fallotovy tetralogie
 4. Koarktace aorty
C
17. Příznak 3 je typický pro:
 1. koarktaci aorty
 2. transpozici velkých arterii
 3. Fallotovu tetralogií
 4. Totální anomální návrat plicních žil
A
18. Součástí změn při bronchiolotis obliterans není:
 1. mosaikový vzhled plic
 2. příznak pupenu
 3. zadržení vzduchu v bronších ve výdechu
 4. louskáčkový příznak
D
19. Alární atelektáza se na RTG plic projevuje jako:
 1. projasnění a přesunutí mediastina na zdravou stranu
 2. zastínění a přesunutí mediastina na postiženou stranu
 3. zastínění a přesunutí srdce a mediastina na zdravou stranu
 4. projasnění a přesunutí srdce a mediastina na postiženou stranu
B
20. Rozšíření mediastina je u:
 1. intersticiální fíbrózy plic
 2. plicního edému
 3. cystické fibrózy
 4. bronchopulmonální dysplázie
A
21. Impresivní zlomenina kalvy je indikací:
 1. MRI
 2. CT
 3. scintigrafie skeletu
 4. mozkové angiografie
B
22. Intraaxiální tumor u dětí s cystickou složkou je:
 1. meduloblastom
 2. ependymom
 3. pilocytický astrocytom
 4. glioblastom
C
23. Neurohypofýza má na T1W:
 1. nízkou SI
 2. vysokou SI
 3. je isosignální s mozkovou tkání
 4. je isosignální s adenohypofýzou
B
24. Subdurální hematom má:
 1. konvexní tvar, překračuje lební švy
 2. pruhovitý tvar, překračuje lební švy
 3. pruhovitý tvar, nepřekračuje lební švy
 4. konvexní tvar, nepřekračuje lební švy
B
25. Čerstvá kompresivní zlomenina obratle je při MRI v T2W:
 1. izosignální
 2. hypersignální
 3. slabě hyposignální
 4. výrazně hyposignální
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)