Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Na syndrom týraného dítěte budí podezření:
 1. oboustranná fisura kalvy
 2. subperiostální zlomenina
 3. volární luxace radia
 4. suprakondylická fraktura humeru
A
2. U osteopetrózy pozorujeme:
 1. osteoporózu
 2. osteolýzu
 3. osteosklerózu
 4. periostózu
C
3. Pohárková deformace metafýzy je typická pro:
 1. skorbut
 2. aseptickou nekrózu
 3. kongenitální lues
 4. rachitis
D
4. Podezření na rupturu zkříženého vazu kolenního kloubu je indikací k vyšetření:
 1. ultrazvukem
 2. MRI
 3. CT
 4. konvenčním tomogramem
B
5. Při podezření na nefroblastom je metodou 1. volby:
 1. nativní snímek
 2. vylučovací urografie
 3. ultrazvuk
 4. ascendentní pyelografie
C
6. Ureterokéla se v ultrazvukovém obraze projeví jako:
 1. solidní útvar tvaru hadí hlavy
 2. okrouhlý útvar anechogenního obsahu s tenkým echogenním lemem
 3. hyperechogenní útvar s akustickým stínem
 4. příznakem olivy
A
7. Vakuový fenomén postihující meziobratlovou ploténku je známkou její(ho):
 1. výhřezu
 2. zánětu
 3. degenerace
 4. sekvestrace
C
8. Příznak terče je typický pro:
 1. invaginaci
 2. nekrotizující enterokolitidu
 3. nádor tlustého střeva
 4. pylorostenózu
A
9. Mikrokolon pozorujeme u:
 1. jen mekoniového ileu
 2. u každé vrozené, úplné obstrukce tenkého střeva
 3. u totální aganglionózy
 4. u morbus Hirschprung
B
10. Pro nekrotizující enterokolitis svědčí:
 1. pneumatosis intestini
 2. plyn ve žlučových cestách
 3. kalcifikace v střevní stěně
 4. příznak dvou bublin
A
11. Podezření na appendicitis je indikací pro:
 1. nativní snímek břicha
 2. irrigografii
 3. ultrazvukové vyšetření
 4. perorální aplikaci k. l.
C
12. U anorektální malformace je zobrazovací metodou prvé volby:
 1. nativní snímek ve visu střemhlav
 2. nativní snímek vlevo
 3. irigografie
 4. ultrasonografie
D
13. Angioplastika je indikována u:
 1. cévní ageneze
 2. úplné arteriální okluze
 3. neúplné arteriální okluze
 4. nepravého aneuryzmatu
C
14. Nejčastější komplikací lymfografie je:
 1. zánět mízních cév
 2. hyperplázie lymfatických uzlin
 3. mikroembolizace k. l. do plic (pokud jde o olejovou kontrastní látku)
 4. CMP
C
15. Dokonalé zobrazení žlučovodů umožňuje:
 1. sonografie
 2. CT
 3. ERCP
 4. arteriografie
C
16. Zvýšení periferního plicního průtoku a zvětšený kardiothorakální index jsou u:
 1. LP zkratu
 2. obstukce výtok traktu levé komory
 3. Fallotovy tetralogie
 4. Transpozice velkých arterií
A
17. Příznak dřeváku je typický pro:
 1. koarklaci aorty
 2. transpozici velkých arterii
 3. Fallotovu tetralogií
 4. totální anomální návrat plicních žil
C
18. Arteriografie je indikována u:
 1. Joresovy kaverny
 2. plicní sekvestrace
 3. lobárního emfyzému
 4. plicního abscesu
B
19. Aspirace cizího tělesa se na RTG plic projevuje jako:
 1. projasnění a přesunutí mediastina na zdravou stranu (s emfyzémem?)
 2. zastínění a přesunutí mediastina na postiženou stranu (s atelektázou?)
 3. zastínění a přesunutí srdce a mediastina na zdravou stranu
 4. projasnění a přesunutí srdce a mediastina na postiženou stranu
B
20. Arteria lusoria se projeví jako imprese:
 1. na přední stěně trachey
 2. na zadní stěně jícnu
 3. na přední stěně trachey a zadní stěně jícnu
 4. na zadní stěně trachey a přední stěně jícnu
B
21. Volná krev v břišní dutině je při UZ vyšetření:
 1. hyperechogenní
 2. izoechogenní
 3. hypoechogenní
 4. anechogenní
D
22. Drobné kalcifikace jsou charakteristické pro:
 1. pilocytický astrocytom
 2. adenom hypofýzy
 3. meduloblastom
 4. glioblaslom
C
23. SI arleria basilaris na T2W je:
 1. nízká
 2. isosignální s mozkovou tkání
 3. závisí na rovině zobrazení
 4. vysoká
A
24. Arteriografie je indikována u:
 1. subdurálního hematomu
 2. subarachnoidálního krvácení
 3. epiduráního hematomu
 4. pneumocefalu
B
25. Syndromy fixované míchy nejspolehlivěji prokážeme:
 1. radikulografií
 2. CT
 3. ultrasonografií
 4. MRI
D

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)